Gå til indhold

Minister finder finansiering til ekstra togt for Skoleskibet Danmark i 2024

06. december 2023
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund søger Folketingets opbakning til at tilføre yderligere 10 mio. kr. til Skoleskibet Danmark i 2024. Med ekstrabevillingen kan det 90 år gamle skoleskib stævne ud på to togter næste år.

Siden 1933 har Skoleskibet Danmark givet unge mulighed for at sejle ud i verden og gennemføre den grundlæggende maritime uddannelses indledende elementer. Skibet, der sidste sommer kunne fejre sit 90-års jubilæum, er ejet af staten, men drives af den maritime uddannelsesinstitution MARTEC, som hvert år modtager et tilskud på 15,1 mio. kr. til formålet.

Nu søger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund Folketingets opbakning til at tilføre yderligere 10 mio. kr. i 2024, så endnu flere unge kan stikke til søs med det traditionsrige skoleskib næste år. Ekstrabevillingen skal nemlig sikre, at skoleskibet kan drage ud på to togter i 2024.

Skibet har plads til 15 besætningsmedlemmer og 80 elever, som efter gennemført uddannelse kan søge beskæftigelse til søs eller søge videre til en række andre maritime uddannelser som f.eks. skibsfører, skibsmaskinist eller maskinmester. Den tremastede fuldrigger bruges desuden til repræsentative formål for både den danske stat og dansk erhvervsliv.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Skoleskibet Danmark skaber oplevelser for livet, stærke venskaber og nye karriereveje for mange unge. Det er samtidig en vigtig fødekæde til det blå Danmark, hvor der i øjeblikket er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor er jeg rigtig glad for, at det nu er blevet muligt at søge finansiering til et togt mere, så skibet kan lægge fra kaj to gange i 2024. Det vil betyde, at endnu flere unge kan få glæde af de muligheder, skoleskibet skaber.

Fakta

  • Ekstrabevillingen finansieres af uforbrugte midler på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
  • Folketingets Finansudvalg behandler aktstykket om finansiering af dobbelttogt for Skoleskibet Danmark i 2024 torsdag d. 14. december.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside