Gå til indhold

Minister: Markant faldende ledighed for nyuddannede er en fantastisk nyhed

07. november 2023
Nye tal viser, at ledigheden for nyuddannede er på det laveste niveau siden før finanskrisen. Ifølge uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund er faldet i dimittendledighed en fantastisk nyhed, men samtidig et varsel om, at der er behov for politisk nytænkning.

Nye ledighedsdata for dimittender fra de videregående uddannelser viser, at ledigheden for nyuddannede er på det laveste niveau siden før finanskrisen i 2007. Mens ledigheden for dimittender fra de videregående uddannelser således har ligget forholdsvist stabilt omkring 10-12 pct. i det seneste årti, er den på blot to år næsten halveret – fra 12,5 pct. i 2019 til 6,5 pct. i 2021.

Den faldende ledighed for nyuddannede ses både inden for de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser og på universitetsområdet. Dimittendledigheden er med 5,3 pct. lavest for nyuddannede professionsbachelorer, mens tallet for dimittender fra erhvervsakademierne ligger på 7,2 pct. Det største fald er sket for nyuddannede kandidater, hvor ledigheden er faldet fra 15,3 pct. til 7,4 pct.  

Det er endnu ikke muligt at opgøre ledigheden for dimittender fra 2022 efter samme metode, men tallene for de første tre kvartaler peger på samme tendens: Ledigheden ser overordnet ud til fortsat at falde inden for alle de tre store videregående uddannelsesområder.

Forklaringen bag faldet i dimittendledigheden skal blandt andet findes i, at dansk økonomi i disse år oplever høj efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. Samtidig er der i løbet af det seneste årti gennemført en række politiske reforminitiativer, som blandt andet har haft til formål at øge de videregående uddannelsers tilknytning til arbejdsmarkedet samt få flere unge til at vælge uddannelser og fag, hvor beskæftigelsesmulighederne er gode.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg synes, det er en fantastisk nyhed, at flere nyuddannede har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet. Alle de studerende, jeg har mødt, har en kæmpe virketrang og lyst til at komme i gang med at bruge de færdigheder, de har lært. I en virksomhed, på en skole, i en kommune eller på et skib ude i den store verden. Derfor er det simpelthen så positivt for hver eneste af de unge mennesker, men også for vores samfund, at nyuddannede fra alle typer af uddannelser nu kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

- Samtidig fortæller det mig, at reformer på uddannelsesområdet nytter. Det, synes jeg, er en vigtig politisk læring, fordi vi nu befinder os i starten af en ny reformfase, hvor vi også skal have mod til at forandre. For i en tid, hvor rekrutteringsudfordringerne allerede er store, uddannelsesårgangene er på vej til at falde og ledigheden for nyuddannede nu er på laveste niveau i mere end et årti, kommer vi ikke udenom at tænke i nye reformgreb. Vi mangler uddannet arbejdskraft, og derfor bliver de studerende fremadrettet en endnu mere værdifuld ressource. Den ressource skal vi have gjort større, og derfor er vi nødt til at spille på alle tangenter, hvis vi skal lykkes med opgaven.

Fakta

  •  Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør dimittendledigheden som et gennemsnit i 4.-7. kvartal efter endt uddannelse.
  • Opgørelsestidspunktet giver dimittenderne en vis tid til at komme ind på arbejdsmarkedet, men er samtidig tæt nok på uddannelsens afslutning, til at det vurderes, at dimittenderne stadig søger job på baggrund af de kvalifikationer, som de har opnået i kraft af deres uddannelse.

For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside