Gå til indhold

Ny rapport kaster lys over nutidens og fremtidens udfordringer for universiteterne

25. maj 2023
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har udgivet rapporten ”Universiteter for fremtiden”, der påpeger og giver anbefalinger til at løse universiteternes mest centrale udfordringer.

I lyset af 20-års jubilæet for Universitetsloven fra 2003 har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, også kendt som DFiR, sat gang i projektet ”Universiteter for fremtiden”, der skal være med til at rejse en offentlig debat om universiteternes udfordringer og fremtidige rolle i samfundet. Som en del af projektet har rådet undersøgt, om universiteternes styrings- og finansieringskultur er fremtidssikret.

DFiR har blandt andet foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt alle adjunkter, lektorer, professorer og institutledere ved de danske universiteter og interviewet 21 interessenter samt diskuteret observationer og delanalyser i en national og international kontekst. Undersøgelserne danner baggrund for en hovedrapport, der kommer med en række konklusioner og anbefalinger.

Konklusionerne er blandt andet, at der på universiteterne er etableret en bredt funderet kultur for videnudveksling og samarbejde med eksterne aktører, men også at universiteternes demokratiske kultur er udfordret, at forskningsfriheden er under pres, og at universiteternes autonomi og økonomiske robusthed er udfordret.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg ser frem til at få læst rapporten og dykke ned i dens konklusioner. I det omfang, at den akademiske frihed og den demokratiske kultur er under pres, er det selvfølgelig ikke noget, vi kan lade passere upåagtet. Det er i hele samfundets interesse, at universiteterne er rustet til fremtiden, og jeg synes, det giver god mening at se på, om der er erfaringer eller anbefalinger fra rapporten, som vi kan gå videre med.

 

Fakta: konklusioner i rapporten ”Universiteter for fremtiden”

  • Der er på universiteterne etableret en bredt funderet kultur for videnudveksling og samarbejde med eksterne aktører
  • Universiteternes demokratiske kultur er udfordret. Universitetsloven giver mulighed for medarbejderinddragelse og -medbestemmelse, men garanterer det ikke, og mulighederne udnyttes ikke tilstrækkeligt
  • Forskningsfriheden er under pres
  • Universiteternes autonomi og økonomiske robusthed er udfordret

 


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside