Gå til indhold

Ph.d.-studerende får 30 millioner kroner til projekter, der skal gøre os klogere på folkeskoleelevernes hverdag

15. november 2023
12 ph.d.-projekter får tildelt 30,4 millioner kroner til at undersøge emner som trivsel, ordblindhed og undervisning i kontroversielle emner. Projekterne skal foregå tæt på elevernes hverdag og ske i et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler.

Landets lærere og pædagoger skal balancere mange hensyn til trivsel, teknologi og elever med specielle udfordringer, når undervisningen på landets folkeskoler skal gennemføres. 12 ph.d.-projekter skal nu bringe mere viden til både katederet og læreruddannelsen om nogle af de emner og dilemmaer, som landets undervisere i den forbindelse bliver mødt af i hverdagen.

Et af de 12 ph.d.-projekter vil undersøge de oversete skyggesider af ordblindhed, og hvordan udskolingselever med ordblindhed oplever for eksempel læring og trivsel og forestillingen om fremtiden med uddannelse og beskæftigelse.

Et andet projekt skal undersøge, hvad der anses for at være kontroversielle emner i kulturfag og skabe viden om, hvordan fagligt funderede og udforskende elevsamtaler kan understøttes.

Der skal også kigges nærmere på den nationale trivselsmåling, herunder hvordan målingens resultater kan forankres i pædagogisk praksis for at skabe viden om målingens potentialer og barrierer i forhold til at fremme trivsel og skabe en styrket pædagogisk forståelse for trivselsinterventioners betydning i folkeskolen. Det skal understøtte den generelle faglighed omkring trivsel.

Bevillingerne på i alt 30,4 millioner kroner uddeles af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Det er en kompleks opgave at undervise i folkeskolen, og derfor er det rigtig vigtigt, at der uddannes dygtige forskere, som kan øge vores viden om, hvad der fungerer, og hvad vi skal overveje at justere. Det er særligt vigtigt lige nu, hvor vi i regeringen er i gang med at se på, hvordan vi kan styrke vores uddannelsessystem, så vi kan få flere med på uddannelsesvognen. 12 spændende projekter har fået del i bevillingen, og jeg er overbevist om, at både elever, lærere, lærerstuderende og samfundet generelt kommer til at få gavn af den viden, som projekterne bringer frem.

Fakta om Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

  • Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning.
  • Ph.d.-rådet består af en formand og ti medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Rådet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.
  • De nye ph.d.er skal uddannes i et samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne.
  • Ph.d.-stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside