Gå til indhold

Uddannelses- og forskningsministeren reagerer på kritik fra Finansudvalget

02. november 2023
Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelses- og forskningsministeren har i dag modtaget kritik fra Folketingets Finansudvalg for ikke at overholde reglerne om forelæggelse for Finansudvalget. Ministeren ser med stor alvor på forløbet og finder kritikken berettiget.

Kritikken af ministeriet og ministeren drejer sig om følgende punkter vedrørende et aktstykke om et IT-projekt på ministeriets område:

Ministeriet har for det første ikke sikret, at projektet er blevet forelagt for Finansudvalget, inden der er offentliggjort et udbud. Derudover er der afholdt udgifter for mere end de 70 millioner, som er forelæggelsesgrænsen.

Finansudvalget finder det skærpende, at ministeriet har kendt til disse forhold i over et år, herunder at de var i strid med reglerne, uden at Finansudvalget er blevet orienteret i den pågældende periode.

Slutteligt udtales der kritik af, at udvalget har fået meget kort tid til behandling af sagen, inden der skulle indgås kontrakt om IT-programmet med leverandøren.

Finansudvalget vil på baggrund af forløbet anmode Statsrevisorerne om, at projektet følges løbende af Rigsrevisionen.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund udtaler:

- Jeg ser med stor alvor på den her sag, jeg finder kritikken berettiget og har allerede beklaget sagens forløb over for Finansudvalget. Samarbejdet med Folketinget og Folketingets udvalg er min højeste prioritet. Derfor har jeg også på baggrund af sagen indskærpet over for mit ministerium, at der skal etableres procedurer, der sikrer, at reglerne i budgetvejledningen og de bevillingsretlige regler i øvrigt overholdes, herunder at der er et særligt fokus på at sikre de påkrævede forelæggelser for Finansudvalget. Derudover har jeg indskærpet, at sager af denne karakter skal forelægges for ministeren umiddelbart efter, at anledningen bliver kendt.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside