Gå til indhold

Regeringen fortsætter kvalitetsløft af pædagoguddannelsen

26. august 2023
Regeringen vil afsætte 47,4 mio. kr. til at understøtte kvaliteten af pædagoguddannelsen i det kommende år. Det sker forud for det ambitiøse trecifrede millionløft af de professionsrettede uddannelser på velfærdsområdet, som et bredt flertal har aftalt at prioritere fra 2025.

Regeringen har i det kommende finanslovforslag afsat 47,4 mio. kr. til pædagoguddannelsen i 2024 for at videreføre de seneste års prioritering af uddannelsen. Det sker for at understøtte uddannelseskvaliteten, når en ekstrabevilling fra aftalen om finansloven for 2020 udløber ved udgangen af 2023.  

Kort før sommerferien indgik regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om reform af universitetsuddannelserne i Danmark. Udover en markant prioritering på universitetsområdet, indebærer aftalen massive investeringer i andre dele af uddannelsesområdet. Forligspartierne er i den forbindelse enige om at afsætte 200 mio. kr. i 2025 stigende til 300 mio. kr. årligt fra 2030 til de professionsrettede uddannelser på velfærdsområdet, herunder til en ny pædagoguddannelse.

Bevillingen på 47,4 mio. kr. skal understøtte kvaliteten på pædagoguddannelsen i 2024 forud for, at forligspartierne bliver enige om den konkrete fordeling af de afsatte midler i reformaftalen. Det sker som et led i en ny reformkurs på det videregående uddannelsesområde, der udover at skabe et nyt kandidatlandskab på universiteterne, blandt andet skal gøre det attraktivt for flere at uddanne sig til lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger og løfte kvaliteten af de professionsrettede uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Pædagoger gør hver dag en stor forskel for børn, unge og udsatte. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med finansloven nu skaber ro omkring pædagoguddannelsens økonomi til næste år. Og så glæder jeg mig til, at vi i forligskredsen bag aftalen om universitetsreformen tager fat på arbejdet med at reformere de professionsrettede videregående uddannelser. Det handler blandt andet om at nytænke og styrke pædagoguddannelsen, så den bliver attraktiv for flere.

Fakta

  • Med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 og finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat midler til pædagoguddannelsen i perioden 2020-2023 svarende til 47,4 mio. kr. årligt.
  • I finanslovforslaget for 2024 afsætter regeringen 47,4 mio. kr. i 2024 for at videreføre denne indsats.
  • Partierne bag aftalen om en reform af universitetsuddannelserne i Danmark er enige om at afsætte 200 mio. kr. i 2025 stigende til 300 mio. kr. årligt fra 2030 til de professionsrettede uddannelser på velfærdsområdet. 

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside