Gå til indhold

Regeringen klar til milliardinvestering som led i ny strategi for kvanteteknologi

19. juni 2023
Både inden for sundhed, grøn omstilling og cybersikkerhed forventes kvanteteknologi at komme til at spille en afgørende rolle.

Nu skal Danmarks første delstrategi for kvanteteknologi med en milliardinvestering alene i forskning og innovation sikre, at dansk kvanteforskning fortsat er med helt fremme, og at vi har de rigtige rammer til at udvikle og anvende kvanteteknologi.

Regeringens ambition er at investere en milliard kroner i forskning og innovation som led i første del af en National Strategi for Kvanteteknologi. Strategien skal bidrage til, at dansk kvanteforskning fastholder og udvikler en international styrkeposition, og at vi lykkes med at omsætte forskning til nye kvanteteknologiske løsninger på globale udfordringer.

Kvanteteknologi kan bruges inden for mange områder i samfundet bl.a. til at beskytte følsomme data og infrastruktur. Krigen i Ukraine og det stigende antal hacker-forsøg har kun understreget behovet for nye løsninger, som kan beskytte os mod cybertrusler.

I dag beskytter vi fortrolige oplysninger ved at bruge en nøgle til at kryptere og dekryptere data og meddelelser. Hvis nøglen bliver opdaget eller stjålet, kan uvedkommende få adgang til vores data og oplysninger. Ved at udnytte kvantefysikken er det muligt at udveksle krypteringsnøgler og samtidig garantere, at nøglen ikke er blevet kompromitteret.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Vi har store ambitioner for udvikling og anvendelse af kvanteteknologi i Danmark. Dansk kvanteforskning er allerede med helt fremme i den internationale elite og nyder stor anerkendelse, men hvis vi skal følge med udviklingen og være med i en stigende global konkurrence om talent, investeringer og viden, er der behov for, at vi gør en ekstra indsats. Især på grund af kvanteteknologiens sikkerhedsmæssige udfordringer. Med denne strategi og milliardinvestering skaber vi gode rammer til at udvikle og anvende kvanteteknologi i Danmark, og vi løfter Danmarks synlighed og engagement på kvanteområdet.

Nyt program for strategisk forskning og innovation på kvanteområdet

Et centralt initiativ i delstrategien er et strategisk program for forskning og innovation på kvanteområdet. Programmets formål er at sikre et flerårigt fokus på kvanteforskning og innovation og derigennem bidrage til videnskabelige gennembrud for udvikling af kvanteteknologi i Danmark. Det handler både om at satse på den grundlagsskabende forskning og samtidig bane vejen for den tidlige anvendelse af kvanteteknologi og samspillet mellem forskning og innovation, så vi effektivt kan omsætte vores stærke forskningsmæssige position til innovation og anvendelse i samfundet.

Tre centrale indsatsområder

  • Langsigtede og strategiske investeringer i forskning og innovation
  • Internationalt forsknings- og innovationssamarbejde til gavn for Danmark
  • Bedre adgang til digital forskningsinfrastruktur

Fakta

  • Der er med Finansloven for 2023 afsat 212 mio. kr. til forskning og innovation inden for kvanteområdet. Regeringens ambition er, at det høje niveau fastholdes de næste fire år.
  • Det vil i perioden 2023-2027 betyde en prioritering på mindst en milliard kroner.
  • Der etableres bl.a. et nyt strategisk program for kvanteforskning og innovation, som skal støtte nye forskningsprojekter, videnbaseret innovation og med fokus på at understøtte mere tværfaglig forskning og innovation, talentudvikling og stærk dansk deltagelse i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.
  • Der etableres et Nationalt Forum for Kvanteteknologi for at understøtte et bredt samarbejde mellem centrale aktører på kvanteområdet, bl.a. om de strategiske pejlemærker i strategien.
  • Denne publikation er første delstrategi af en National Strategi for Kvanteteknologi. Anden del kommer senere og vil blive udarbejdet i et fortsat tværministerielt samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside