Gå til indhold

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en SU-reform

18. december 2023
Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om en SU-reform, som skal sikre et fornuftigt og rimeligt SU-system. Der har i den samlede SU-forligskreds ikke været opbakning til SU-reformen, og SU-forliget er derfor opsagt med virkning fra næste valg.

Regeringen og flere partier er enige om en SU-reform for de videregående uddannelser. Samtidig er det nuværende SU-forlig opsagt med virkning fra næste valg.

Hensigten med reformen er at skabe et fornuftigt og rimeligt SU-system, hvor SU og uddannelseslængde følges ad, og hvor der er mulighed for at låne, hvis man har brug for mere økonomisk støtte for at gennemføre en uddannelse.

På den baggrund er regeringen og partierne blevet enige om, at man fremover skal have SU til uddannelsens normerede tid. Samtidig sættes den maksimale SU-ramme til 58 klip, som giver mulighed for at modtage SU i fem studieår. Hvis en uddannelse samlet er normeret til mere end fem studieår (f.eks. medicin), kan rammen forhøjes tilsvarende. Derudover skal muligheden for at modtage slutlån i op til to år udvides til at gælde alle.

Partierne er samtidig enige om, at det er vigtigt at tage hensyn til studerende med særlige behov. Derfor vil SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere få tildelt 12 ekstra SU-klip oveni den nye ramme for SU-klip. Modtagerne af handicaptillæg får derudover mulighed for at tilrettelægge deres studieforløb mere fleksibelt med de 12 ekstra klip.

Politiske drøftelser venter

På et møde med den nuværende SU-forligskreds mandag den 18. december 2023 kunne uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund konstatere, at der ikke er opbakning i SU-forligskredsen til regeringens forslag til en SU-reform for de videregående uddannelser.

Efter almindelig forligspraksis har uddannelses- og forskningsministeren på vegne af regeringen derfor opsagt forliget med virkning fra næste valg. Den nye lovgivning vil blive gennemført i indeværende forligsperiode med ikraftsættelse efter et valg og vil herefter gælde for studerende, der fra sommeroptaget 2025 påbegynder en ny videregående uddannelse.

Partierne er samtidig enige om, at regeringen senere vil invitere til politiske drøftelser af indholdet i en SU-analyse og udmøntning af det direkte reformprovenu under overskriften børn, unge og uddannelse.  

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg har i dag præsenteret SU-forligskredsen for regeringens forslag til en SU-reform for de videregående uddannelser, som jeg kan konstatere, at der ikke er opbakning til. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at SU til normeret tid er rimeligt. Det vil vi afspejle med et mere fornuftigt og rimeligt SU-system, der både giver mulighed for at få SU under uddannelsens længde og gode muligheder for lån, hvis behovet opstår. Samtidig stiller vi studerende med særlige behov bedre end i dag.

Fakta

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om følgende hovedelementer i en ny SU-reform for de videregående uddannelser:

  • SU tildeles til normeret studietid.
  • Justering af den maksimale SU-ramme til 58 SU-klip.
  • Udvidelse af muligheden for at optage slutlån op til to år.
  • Tildeling af 12 ekstra SU-klip til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere.
  • De 12 ekstra SU-klip til SU-handicaptillægsmodtagere skal ikke tælle med i opgørelsen af SU-studieaktivitetskravet. Det skal give de studerende mulighed for at tilrettelægge deres studieforløb mere fleksibelt.
  • Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om, at SU-reformen skal have virkning for studerende, der påbegynder en ny videregående uddannelse fra og med sommeroptaget 2025 og vil i indeværende Folketingssamling stemme for den nødvendige lovgivning.

Partierne er derudover enige om at fastholde øvrige forhold i SU-reglerne for videregående uddannelser. Det omfatter blandt andet:

  • Muligheden for at søge om SU-tillægsklip ved sygdom mv.
  • SU-studieaktivitetskravet (maksimal forsinkelse på 6 mdr. eller 30 ECTS), dog vil der gælde særlige regler for ekstra klip til handicaptillægsmodtagere.
  • Muligheden for at studerende på en trindelt videregående uddannelse, hvor det samlede uddannelsesforløb er normeret til mere end 58 måneder, kan få udvidet den maksimale SU-klipramme, f.eks. medicinuddannelsen eller uddannede professionsbachelorer, som tager en 2-årig overbygningsuddannelse.
  • Muligheden for at modtage SU-tillæg (handicaptillæg og forsørgertillæg), når man modtager slutlån.

For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside