Gå til indhold

Uddannelses- og forskningsministeren tager varmt imod Robusthedskommissionens anbefalinger

11. september 2023
Robusthedskommissionen har i dag præsenteret sine anbefalinger til løsninger på sundhedsvæsenets grundlæggende udfordringer, herunder personalemangel. Anbefalingerne på uddannelsesområdet lægger sig i forlængelse af regeringens reformambitioner for de professionsrettede videregående uddannelser.

Et politisk flertal nedsatte i maj 2022 Robusthedskommissionen som en del af ”Sundhedsreform – Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen”. Kommissionen fik til formål at komme med anbefalinger til løsninger, der kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, herunder adgangen til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Under overskriften ”Rette kompetencer og faglig fleksibilitet” har Robusthedskommissionen nu præsenteret en række anbefalinger på uddannelsesområdet. Anbefalingerne om større fleksibilitet på tværs af uddannelserne, styrket praktik og bedre kobling mellem uddannelse og job samt forbedrede efter- og videreuddannelsesmuligheder ligger i forlængelse af det reformspor, som regeringen allerede har igangsat på uddannelsesområdet, og som forventes at fortsætte i efteråret 2023.

I ”Aftale om rammerne for reform af kandidatuddannelserne i Danmark” fra juni 2023 blev forligspartierne enige om, at der er behov for at reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Det indebærer bl.a., at der skal ses på opbygningen af og indholdet i uddannelserne, herunder potentiale for at tænke i nye uddannelsesmodeller, hvor man som studerende kan uddanne eller videreuddanne sig, mens man er i job, samt udbredelse af professionsrettede merituddannelser. Formålet er at gøre det mere attraktivt at uddanne sig til f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.

Robusthedskommissionens anbefalinger berører således temaer, der er relevante, ikke bare for de videregående sundhedsuddannelser, men også for flere af de andre professionsbacheloruddannelser, og som kan tænkes med ind i det videre reformspor.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Der er mangel på arbejdskraft i store dele af vores velfærdssamfund. Derfor er vi nødt til at turde tænke nye tanker for at uddanne og fastholde den arbejdskraft, som vi har brug for. Jeg er derfor rigtig glad for at modtage Robusthedskommissionens input til, hvordan vi kan indrette vores uddannelser på en ny og mere fleksibel måde. Jeg ser frem til at tænke anbefalingerne ind i det kommende reformarbejde.

Fakta

  • Robusthedskommissionen blev nedsat i maj 2022 som en del af den politiske aftale ”Sundhedsreform – Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen”.
  • Kommissionen har arbejdet under ledelse af Søren Brostrøm, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen. Ud over formanden består kommissionen af en række eksperter samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside