Gå til indhold

1.100 nye engelsksprogede studiepladser åbner for flere internationale studerende

01. februar 2024
Et politisk flertal blev sidste år enige om, at universiteterne fremover kan oprette flere engelsksprogede studiepladser. Nu er pladserne for 2024 fordelt blandt landets otte universiteter

Når landets universiteter til sommer kan offentliggøre, hvem der er kommet ind på deres uddannelser, bliver det med stor sandsynlighed med flere internationale studerende blandt de optagne. Sidste år blev et bredt politisk flertal enige om en aftale, der giver universiteterne mulighed for at oprette flere engelsksprogede studiepladser på kandidatuddannelserne. Nu er antallet af pladser for 2024 blevet fordelt mellem universiteterne.

Med aftalen kan universiteterne sammenlagt oprette 1.100 ekstra engelsksprogede studiepladser hvert år i perioden 2024-2028 og 2.500 pladser årligt fra 2029. Pladserne skal blandt andet oprettes inden for områder, hvor der er særlig efterspørgsel fra danske virksomheder. De nye engelsksprogede pladser skal samtidig understøtte et bredt udbud af uddannelser i hele landet, herunder ikke mindst uden for de største byer.

Udmøntningen af studiepladserne for 2024 er udarbejdet på baggrund af input fra Kandidatudvalget og kandidatpartnerskabet, som blev nedsat med den reformaftale, der blev indgået kort før sommerferien i 2023.

Forligskredsen bag universitetsreformen – som ud over regeringen består af Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – har i dag tilsluttet sig udmøntningen af de nye engelsksprogede studiepladser i 2024.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Der er stor efterspørgsel på dygtige internationale studerende i hele landet, og en lille åben økonomi som den danske har brug for de nye idéer og tanker, som de internationale studerende bringer med til Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at en samlet forligskreds efter gode input fra universiteter og erhvervsliv har fundet en fornuftig fordeling af de nye engelsksprogede pladser. En fordeling, som både tager højde for efterspørgslen fra virksomhederne og som understøtter gode uddannelsesmuligheder i hele landet.

Fakta: Sådan fordeles 1.100 nye engelsksprogede pladser i 2024

  • Aalborg Universitet: 180
  • Aarhus Universitet: 180
  • Copenhagen Business School: 180
  • Danmarks Tekniske Universitet: 93
  • IT-Universitetet i København: 82
  • Københavns Universitet: 180
  • Roskilde Universitet: 25
  • Syddansk Universitet: 180

Kandidatudvalget er nedsat som en del af universitetsreformen og har til opgave at komme med oplæg til udformningen af det nye kandidatuddannelseslandskab. Det fremgår af kommissoriet, at udvalget kan komme med input til, inden for hvilke områder der skal oprettes nye engelsksprogede ordinære studiepladser. Udvalget er sammensat af rektorerne fra de otte universiteter, to repræsentanter fra Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kandidatpartnerskabet skal understøtte udbredelsen af erhvervskandidatuddannelserne og de erhvervsrettede kandidatuddannelser med virksomhedsforløb. Kandidatpartnerskabet skal derudover bidrage til at identificere, inden for hvilke faglige og geografiske områder der er størst behov for flere engelsksprogede uddannelsespladser. Partnerskabet er sammensat af repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Universiteter, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL, Danske Regioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet.


For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside