Gå til indhold

Danmark og Schweiz skal samarbejde mere om forskning og innovation inden for life science og kvanteteknologi

20. marts 2024
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund mødes i dag med den schweiziske minister for økonomi, uddannelse og forskning Guy Parmelin for at underskrive et forståelsespapir med fokus på samarbejde om forskning, innovation og videregående uddannelse.

I dag mødes de to ministre for at underskrive et forståelsespapir, der har til hensigt at øge forsknings- og innovationssamarbejdet mellem Danmark og Schweiz.

Med forståelsespapiret giver landene hinanden håndslag på et tættere forsknings- og innovationssamarbejde på områder som kvanteteknologi og life science.

Der findes allerede i dag en række samarbejdsrelationer og finansieringsmuligheder for forskning mellem Danmark og Schweiz. Forventningen er, at der kommer nye dansk-schweiziske samarbejdsprojekter ud af det styrkede samarbejde, særligt inden for bl.a. kvante- og sundhedsforskning.

I forlængelse af underskriftsceremonien besøger den schweiziske minister, Guy Parmelin, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet med fokus på kvanteteknologi.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Forskning er nøglen til at komme i mål med den grønne omstilling, udvikle vores sundhedssektor og værne om Danmarks sikkerhed. I Danmark kan vi noget helt særligt på disse områder, men vi kan ikke gå hele vejen alene. Vi har brug for internationalt samarbejde og styrkede relationer med udvalgte lande. Schweiz er en stærk forskningsnation, og derfor er det et rigtig vigtigt skridt, at vi i dag tilkendegiver, at vi vil styrke det dansk-schweiziske samarbejde om forskning og innovation på en lang række områder som kvanteteknologi, life science, rum, kunstig intelligens og det grønne. Det vil bringe os tættere på at løse nogle af de store samfundsudfordringer.

Fakta

  • Forståelsespapiret lægger op til, at Danmark og Schweiz skal samarbejde mere inden for både forskning, videregående uddannelse og innovation om bl.a. life science. kvanteteknologi, grøn forskning, rumteknologi, kunstig intelligens samt humaniora og samfundsvidenskab.
  • Schweiz er ikke på nuværende tidspunkt associeret til EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe. Derfor er det en prioritet for uddannelses- og forskningsministeren at styrke det bilaterale samarbejde med Schweiz.
  • De offentlige og private investeringer i forskning og udvikling i Schweiz beløb sig i 2021 til 24,6 mia. CHF, svarende til ca. 191 milliarder danske kroner. Det svarer til 3,4% af BNP.
  • Schweiz er et prioriteret samarbejdsland i relation til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Global Innovation Network Programme. Programmet muliggør, at ansøgere fra Danmark kan etablere relationer og gennemføre netværksskabende aktiviteter i en række lande uden for EU, herunder Schweiz.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside