Gå til indhold

Minister rejser til Indien for at gå i dialog om samarbejde om uddannelse af sundhedspersonale

02. marts 2024
Danmark og Indien er enige om, at de to lande vil udforske potentialerne i at uddanne og rekruttere indisk sundhedspersonale til Danmark. I dag rejser Christina Egelund til Indien for at blive klogere på, hvordan et samarbejde kan skrues sammen.

I januar 2024 indgik regeringen en bred aftale om at gøre det nemmere og mere smidigt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til danske sygehuse og ældreplejen. Nu har Danmark og Indien underskrevet en hensigtserklæring, hvor begge lande melder sig klar til at undersøge potentialet i at uddanne og rekruttere indisk kvalificeret sundhedspersonale til Danmark.

I dag rejser uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund derfor til New Delhi for at blive klogere på mulighederne for at samarbejde med Indien om at uddanne og rekruttere eksempelvis sygeplejersker og SOSU-medarbejdere, som kan træde til i det danske sundhedsvæsen og i ældreplejen. Her skal hun blandt andet mødes med repræsentanter for det indiske sundhedsvæsen og uddannelsessystem for at påbegynde drøftelserne om, hvordan et muligt samarbejde kan skrues sammen.

Mens ministeren er i Indien, deltager hun desuden i dele af Uddannelses- og Forskningsudvalgets studierejse, som sætter fokus på, hvordan det bilaterale forsknings- og innovationsarbejde understøtter udfoldelsen af det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Uddannelse er nøglen til at sikre dygtige medarbejdere på sygehuse og i ældreplejen. Men med udsigten til faldende ungdomsårgange og dermed et skrumpende rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser på velfærdsområdet er vi nødt til at tænke nyt, hvis danske sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i fremtiden skal have kollegaer nok. Derfor er jeg rigtig glad for, at Danmark og Indien er enige om at undersøge potentialerne i at etablere et fælles uddannelsesspor. Det skal selvfølgelig ske med respekt for begge landes muligheder og behov, så det bliver et ligeværdigt samarbejde til gavn for begge lande. Nu har vi foreløbig brug for at blive klogere på, hvordan et eventuelt samarbejde kan se ud, og det glæder jeg mig til at blive klogere på, mens jeg er i New Delhi. 

Fakta

  • I januar 2024 indgik SVM-regeringen en bred politisk aftale med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om rekruttering af sundhedspersoner fra udlandet.
  • Partierne bag aftalen blev i den forbindelse enige om at afdække mulighederne for at etablere partnerskaber med tredjelande, herunder Indien og Filippinerne, om målrettet rekruttering af sundhedspersoner.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside