Gå til indhold

Minister rejser til USA: Vil styrke innovationssamarbejdet på tværs af Atlanten

03. februar 2024
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund rejser i dag til Boston i USA for at besøge universiteter og virksomheder, indhente inspiration til regeringens kommende life science-strategi og for at styrke det dansk-amerikanske samarbejde.

Der venter ministeren et tætpakket program de næste fem dage, når hun besøger Boston og Washington D.C. Her besøger hun Innovation Centre Denmark i Boston og skal mødes med centrale interessenter inden for forskning, innovation og det politiske system.

Formålet med rejsen er at styrke det dansk-amerikanske samarbejde inden for forskning og innovation, at blive klogere på det førende innovationsøkosystem i Boston og få inspiration til Danmarks kommende life science-strategi og iværksætterstrategi.

Ministeren mødes også med centrale aktører til en rundbordsdrøftelse om kvanteforskning og præsenteres for konkrete dansk-amerikanske netværksprojekter om grøn teknologi. To forskningsområder hvor både Danmark og USA er med helt i front. Desuden skal ministeren mødes med Office for Science and Technology Policy og drøfte internationalt samarbejde i kritiske og nye teknologier.

Derudover deltager ministeren i Innovation Centre Denmark i Bostons 5-årsjubilæum. Innovationscentrene er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. Innovationscentret i Boston arbejder for at styrke det dansk-amerikanske forsknings- og innovationssamarbejde inden for blandt andet life science, hospitalsinnovation og grøn omstilling.

Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN gør ministeren selskab på rejsen.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Vi skal have et endnu tættere forsknings- og innovationssamarbejde med USA. Derfor tager jeg til Boston og Washington D.C. Vi skal udveksle erfaringer og blive klogere på, hvordan vi skaber de bedste rammer for at omsætte forskning til konkrete løsninger. Det gælder inden for både life science, grøn omstilling, nye teknologier og meget andet.

 Et stærkt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder og universiteter er uhyre vigtigt. Her spiller danske fonde også en væsentlig rolle igennem finansiering af forsknings- og innovationssamarbejde. Danmark og USA kan lære meget af hinanden, når det kommer til forskning, innovation og iværksætteri. Det har vi brug for, hvis vi skal kunne tackle de store samfundsudfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden.

Fakta

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret innovationscentre i Silicon Valley, Boston, Shanghai, München, Seoul, Tel Aviv og Bangalore.
  • Innovation Centre Denmark i Boston blev etableret i 2019 og er således det yngste af de syv innovationscentre.
  • Boston er et af verdens førende epicentre for forskning og innovation, ikke mindst inden for life science, der er koncentreret omkring innovationsområdet Kendall Square.
  • Uddannelses- og forskningsministeren ledsages på rejsen af repræsentanter fra Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.

    For yderligere oplysninger:

    Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside