Gå til indhold

Taskforce klar med anbefalinger til at forkorte sagsbehandlingstiden for SU-handicaptillæg

10. april 2024
En taskforce nedsat af uddannelses- og forskningsministeren er klar med 10 anbefalinger til en fremtidig indretning af administrationen, der skal understøtte en kortere sagsbehandlingstid af ansøgninger om SU-handicaptillæg.

En hurtigere screening af ansøgningerne, bedre vejledning og forenkling af samarbejdet med sundhedssektoren. Det er nogle af de anbefalinger, som en taskforce med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, herunder Sammenslutningen af Unge med Handicap, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er kommet med for at understøtte en kortere sagsbehandlingstid for ansøgninger om SU-handicaptillæg.

De seneste år er sagsbehandlingstiden for ansøgninger om handicaptillæg steget, så den nu i gennemsnit er over seks måneder for studerende på de videregående uddannelser. Ifølge taskforcen skyldes det blandt andet, at der er kommet væsentligt flere ansøgninger, og at kompleksiteten i sagerne er vokset. I et stort antal ansøgninger er det for eksempel nødvendigt at indhente supplerende lægefaglig dokumentation, når ansøgningerne skal behandles. Det er med til at forlænge sagsbehandlingstiden.

Taskforcens 10 anbefalinger er inddelt i fire overordnede temaer. De omfatter en hurtigere screening af ansøgningerne, bedre information og vejledning af ansøgerne før og efter ansøgningsstart, forenkling og standardisering for indhentning af aktuel lægefaglig dokumentation, og tiltag der skal sikre, at ansøgningerne både har relevant og fyldestgørende dokumentation, når de bliver indsendt.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at der nu ligger nogle konkrete bud på, hvordan vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiden i sager om SU-handicaptillæg, for de lange sagsbehandlingstider, som vi ser på området i dag, er ikke tilfredsstillende. Det er vigtigt for regeringen, at studerende med en funktionsnedsættelse har mulighed for at tage en uddannelse, og med disse tiltag ser jeg frem til, at disse studerende kan få en hurtigere afklaring på deres økonomiske situation. Jeg tror på, at vi med anbefalingerne er på rette vej, men jeg vil ikke afvise, at der kan blive behov for yderligere tiltag.

Fakta

  • Studerende på videregående uddannelser og elever på danske erhvervsuddannelser kan efter ansøgning tildeles handicaptillæg til deres SU, hvis de har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør, at de har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde og derfor ikke i samme omfang som andre kan supplere deres SU med indtægt fra et erhvervsarbejde.
  • Ordningen blev indført på videregående uddannelser i 2004 og udvidet til danske erhvervsuddannelser i 2019.
  • Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af handicaptillægget.
  • I 2024 er satsen for handicaptillæg til studerende på videregående uddannelser 9.700 kr. pr. måned (før skat) og 6.084 kr. pr. måned (før skat) til elever på danske erhvervsuddannelser.
  • Siden ordningens etablering er andelen af SU-handicaptillægsmodtagere ud af den samlede bestand af studerende på videregående uddannelser steget betydeligt. I 2010 udgjorde andelen 1,4 pct. og er steget til 3,6 pct. i 2022.
  • I 2023 modtog Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 7.066 ansøgninger om handicaptillæg.
  • Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle ansøgninger om handicaptillæg udgjorde i 2023 ca. 6,5 måneder.

For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside