Gå til indhold

Bredt forlig om globaliseringsmilliarder

05. november 2009
Globaliseringsforhandlingerne om 7 mia. kroner til forskning og innovation er nu faldet på plads. Det brede forlig sikrer bl.a. en omfattende modernisering af universiteternes laboratorier, en grøn forskningspakke, en forhøjelse af uddannelsestaxametrene samt et center for stamcelleforskning.

Regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i dag torsdag den 5. november indgået forlig om fordelingen af globaliseringspuljen. Med forliget udmøntes godt 7 mia. kroner for perioden 2010-2012. Til næste år skal der fordeles yderligere knap 3 mia. kroner.

– Et bredt flertal i Folketinget har i dag bekræftet, at viden er en grundlæggende forudsætning for fremtidens vækst i Danmark. Aftalen betyder, at vi til næste år anvender 1,04 procent af bruttonationalproduktet til forskning og udvikling – derved mere end opfylder vi regeringens målsætning om at bruge én procent til dette formål, siger videnskabsminister Helge Sander.

Med forliget afsættes 780 mio. kroner til basismidler til universiteterne, godt 680 mio. kroner til fri forskning og op imod én mia. kroner til den strategiske forskningsindsats. Aftalen sikrer også finansiering på i alt 6 mia. kroner til en omfattende moderniseringsplan for universiteternes laboratoriebygninger, heraf kommer 3 mia. kroner fra selve globaliseringspuljen.

Forliget indeholder en pulje på godt 500 mio. kroner til at styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder, herunder de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutterne).

– Hvis Danmark skal komme styrket ud af den internationale krise, er det helt centralt, at vi investerer i redskaber, der kan omsætte ny viden fra universiteterne til vækst i virksomhederne – for det er et vigtigt grundlag for fremtidens arbejdspladser. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at afsætte over en halv milliard til dette område, siger Helge Sander.

Med aftalen forhøjes taxametertilskuddet til universitetsuddannelserne på humaniora og samfundsvidenskab med 5.000 kroner per årsstuderende fra 2012.

– Jeg er glad for, at vi nu er enige om at hæve uddannelsestaxametret med 5.000 kroner per studerende, som også universiteterne har efterspurgt. Pengene skal bruges til at styrke kvaliteten i undervisningen og dermed bidrage til, at flere søger ind på en videregående uddannelse og færre falder fra under studierne, siger videnskabsminister Helge Sander.

Med aftalen indfries også videnskabsministerens ambition om en samlet grøn forskningspakke på over 700 mio. kroner. Pakken fordeles mellem seks forskellige strategiske forskningsprogrammer og omfatter 40 mio. kroner til klimaforskningscenteret i Grønland.

Stamcelleforskningen er et af de nye områder, der i denne sammenhæng får tilført penge. I alt afsættes der 65 mio.kr. over de kommende tre år. Beløbet skal bruges til at opbygge et strategisk center for stamcelleforskning i et bredt samarbejde med deltagelse af bl.a. universiteter og private virksomheder.

– Stamceller indeholder så mange perspektiver, at vi fra politisk side har valgt at øremærke 65 mio.kr. til området. Pengene skal bidrage til at styrke stamcelleforskningen, så danske patienter i fremtiden kan få gavn af de nye muligheder, siger Helge Sander.

Aftaleteksten er offentliggjort på www.vtu.dk.

Partiernes ordførere:

  • (V) Malou Aamund tlf. 3337 4562
  • (S) Kirsten Brosbøl tlf. 3337 4067
  • (DF) Martin Henriksen tlf. 3337 5129
  • (KF) Jørgen Lundsgaard tlf. 3337 4219
  • (RV) Marianne Jelved tlf. tlf. 3337 4703.

Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på tlf. 4082 8958 eller nho@vtu.dk.

[Pressemeddelelsen indeholdt links til sider, som ikke længere er aktive. Disse links er fjernet fra pressemeddelelsen. Se i stedet den politiske aftale fra 2010 om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012]

Handlinger tilknyttet webside