Gå til indhold

Hele Folketinget bag ny forskningsrådslov

17. december 2009
Regeringen har indgået en bred aftale i Folketinget om fremtidens danske forskningsrådssystem. Aftalen, der imødekommer mange af de anbefalinger, som et evalueringspanel fremlagde i efteråret, skaber et mere internationalt orienteret og gennemsigtigt system.
– Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle alle Folketingets partier bag en bred aftale, der tilpasser vort forskningsrådssystem til fremtiden på baggrund af de mange anbefalinger, vi har fået fra det uafhængige evalueringspanel, siger videnskabsminister Helge Sander. 

Aftalen er indgået mellem regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Desuden tilslutter Liberal Alliance sig aftalen, der er indgået i dag torsdag den 17. december.

Med aftalen skabes der en mere klar rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige organer. Bl.a. styrkes den uafhængige forskningspolitiske rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, som overtager en række opgaver fra Koordinationsudvalget for Forskning (KUF), der nedlægges.

Samtidig styrkes den faglige bedømmelse af de enkelte ansøgninger til Det Frie Forskningsråd ved øget brug af eksterne bedømmere, f.eks. gennem paneler af eksperter. Til gengæld slankes selve rådssystemet, så der fremover vil være færre medlemmer af forskningsrådene.

– Der er blevet sat spørgsmålstegn ved uvildigheden i det eksisterende system. Denne kritik har jeg fra starten taget meget alvorligt, og derfor er jeg glad for, at vi nu er enige om at styrke den eksterne bedømmelse af ansøgningerne til forskningsrådene. Det betyder, at ansøgningerne i højere grad bedømmes af eksterne eksperter uden for rådssystemet, siger Helge Sander.

I efteråret konkluderede en uafhængig evalueringsrapport, at forskningsrådsreformen fra 2003 har betydet en styrket ledelse, mere kvalitetssikring og en højere grad af konkurrence om offentlige forskningsmidler, men at der også er muligheder for forbedringer. Rapporten præsenterede 33 konkrete anbefalinger, som har dannet grundlag for de netop overståede forhandlinger i Folketinget.

Under forskningsrådsloven er fortsat Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, som bevilliger forskningsmidler til de bedste forskere og forskningsmiljøer i Danmark, samt Danmarks Forskningspolitiske Råd, der rådgiver regeringen og Folketinget i forskningsspørgsmål. Hertil kommer Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, hvor der imidlertid ikke er sket ændringer.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på telefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside