Gå til indhold

Mere og bedre undervisning, tak

13. november 2009
Både landets universitetsstuderende og videnskabsminister Helge Sander forventer flere undervisningstimer efter, at taxameteret fra næste år er hævet markant. Det kom frem, da videnskabsministeren mødtes med repræsentanter fra landets studenterorganisationer i dag.

Ved globaliseringsforhandlingerne blev forligspartierne enige om at hæve taxametertilskuddet til humaniora og samfundsvidenskab, så det i 2012 bliver 5000 kr. højere per årsstuderende.

– Det er min klare forventning, at de ekstra penge vil blive brugt på mere og bedre undervisning, så de studerende får mere tid i klasselokalerne. Jeg glæder mig til at se pengene omsat til undervisningstimer i praksis, siger videnskabsminister Helge Sander.

Også de studerende ønsker at hæve antallet af undervisningstimer. Det fortalte repræsentanter fra landets studenterorganisationer i dag på et møde med videnskabsministeren. På mødet blev der også diskuteret studiemiljø, digital ansøgningsprocedure og studenterdemokrati.

Som udgangspunkt mødes videnskabsministeren to gange årligt med studenterorganisationerne for at holde sig orienteret om, hvad der rører sig blandt de studerende samt at give de studerende mulighed for at komme med forslag og ideer direkte.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside