Gå til indhold

Positiv evaluering af fusioner og universitetslov

03. december 2009
Videnskabsminister Helge Sander finder den internationale evaluering af universitetsloven og universitetsfusionerne positiv og konstruktiv.

En evalueringsrapport fra et internationalt panel med fokus på universitetsloven og universitetsfusionerne præsenteres i dag, torsdag den 3. december.

– Rapporten giver generelt en positiv evaluering af fusioner og universitetsloven. Den indeholder spændende vurderinger og anbefalinger, som vi nu i en høring beder om kommentarer til, siger videnskabsminister Helge Sander.
– Jeg har overordnet hæftet mig ved, at de danske universiteter ifølge panelets vurdering leverer forskning og uddannelse af meget høj kvalitet. Og at universiteterne generelt har gode vilkår at arbejde under – herunder at basismidlerne udgør en i international sammenhæng høj andel af universiteternes finansiering.

Evalueringen har haft rektor Agneta Bladh fra Högskolan i Kalmar som formand. Der er fokus på fem temaer: Universiteternes frihedsgrader, medarbejderes og studerendes medbestemmelse, forskningsfrihed, den frie akademiske debat og effekter af fusionerne.

– Panelet understreger, at rammerne for medbestemmelse på universiteterne er i orden, men at bestyrelserne skal udstikke mere forpligtende retningslinier. Og panelet mener også, at forskningsfriheden er sikret, men at en formulering i loven har fået en negativ, symbolsk betydning. Sådan lyder et par vurderinger og anbefalinger, som forhåbentlig vil give en konstruktiv debat, siger Helge Sander.

Evalueringspanelet konkluderer bl.a. i rapporten, at reformerne siden 2003 har gjort universiteterne til stærkere, mere dynamiske institutioner, klar til at deltage i den skærpede internationale konkurrence om studenter, forskere og bevillinger.


Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved henvendelse til informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, abo@vtu.dk.

Rapporten kan downloades fra www.fivu.dk/publikationer eller samme sted bestilles i en trykt udgave. Den uafhængige evaluering er blevet gennemført af et internationalt ekspertpanel, der i løbet af 2009 har modtaget et omfattende baggrundsmateriale. Materialet er tilgængeligt på www.fivu.dk og omfatter konsulentundersøgelser, redegørelser fra universiteter og andre interessenter samt af faktuelle notater fra Videnskabsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside