Gå til indhold

Regeringen hjælper innovative iværksættere

29. december 2009
Finanskrisen kradser for de innovative iværksættere. Det er blevet sværere at rejse kapital til nye virksomheder fra forskningen, hvor den teknologiske og kommercielle risiko er høj. Derfor rækker staten nu en hjælpende hånd.

I 2010-2012 er der afsat ekstra godt 200 millioner kroner til de seks innovationsmiljøer, der investerer risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. Innovationsmiljøerne investerer i den allertidligste fase, hvor andre investorer holder sig tilbage.

– I de næste tre år øger vi de midler, som innovationsmiljøerne investerer på statens vegne med cirka 50 procent. Samtidig åbner vi for at investere op til seks millioner kroner per virksomhed mod tidligere kun fire millioner. Det betyder, at den enkelte iværksætter selv skal rejse mindre kapital og bedre kan bringe sit projekt frem til et stade, hvor man kan tiltrække andre investorer. Hermed imødekommer vi et stærkt ønske fra iværksætterkredse, siger videnskabsminister Helge Sander.

Allerede tidligere i år har regeringen afsat en halv milliard kroner til venturekapital. Det er sket via Vækstfonden, der har stillet midlerne til rådighed for nye venturefonde, hvor private investorer samtidig har rejst et tilsvarende beløb.

– Med det nye løft til innovationsmiljøerne sikrer vi nu øget volumen i hele fødekæden. Det skal sikre, at flere innovative iværksættere klarer skærene til trods for finanskrisen, siger Helge Sander.
– Vi står med en lang række unge lovende danske videnvirksomheder, som kan blive morgendagens vækstkometer. Men de har fortsat brug for hjælp til at skaffe udviklingskapital og for kompetent rådgivning. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen sammen med forligskredsen har prioriteret en markant forøgelse af innovationsmiljøernes bevillinger.

Nye tal for innovationsmiljøernes investeringer er netop offentliggjort af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Det nye performanceregnskab viser, at den økonomiske krise har gjort det betydeligt sværere for innovationsmiljøerne og de videnbaserede iværksættere at tiltrække kapital til deres virksomheder. Der er således næsten sket en halvering i den tiltrukne private kapital i forhold til året før.

Udviklingen over de seneste fem år er dog stadig imponerende. Innovationsmiljøerne har formået at supplere den risikovillige statslige kapital med over seks gange så meget privat investeringskapital i virksomhederne. Samlet set har de statslige investeringer bidraget til etablering af omkring 800 virksomheder.

Der er seks eksempler på lovende innovative vækstiværksættere i performanceregnskabet. Blandt andet virksomheden Amminex, som har udviklet miljøteknologi, der muliggør bedre rensning i diesel-udstødning, og virksomheden Scape Technologies, der udvikler billede- og 3D-teknologi, der gør robotter i stand til at genkende metalemner, selv når de ligger hulter-til-bulter i en kasse.


Yderligere oplysninger og kommentarer:

Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Chefkonsulent Søren Jensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tlf. 3392 9904.

Om innovationsmiljøerne

Innovationsmiljøerne tilbyder viden, rådgivning og udviklingskapital i de første faser af innovative og videnintensive virksomheders udvikling. Det vil typisk sige, før virksomheden har udviklet et egentligt salgbart produkt eller serviceydelse.

Der findes seks godkendte innovationsmiljøer – CAT innovation, DTU-Symbion Innovation, InnovationMidtVest, NOVI Innovation A/S, Syddansk Innovation A/S og Østjysk Innovation. Miljøerne kan investere op til 1,5 mio. kroner i en nyetableret virksomhed (som lån eller kapitaltilskud). Dette kan senere følges op med en sekundær investering på op til 2,5 mio. kroner. Alle investeringer med offentlige midler skal suppleres med private midler.

Performanceregnskabet kan hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside, og fås også ved henvendelse til Edel Eddelien, e-mail: eed@fi.dk.

Handlinger tilknyttet webside