Gå til indhold

Sander vil styrke undervisningsmiljøet på universiteterne

25. november 2009
Videnskabsministeren igangsætter tilsyn med undervisningsmiljøet på universiteterne efter dialog med de studerendes organisationer.
– Jeg igangsætter nu et tilsyn med, om universiteterne lever op til deres forpligtelser vedrørende et godt undervisningsmiljø, siger videnskabsminister Helge Sander.

Initiativet tages på baggrund af bekymrende meldinger fra landets studenterorganisationer om, at det fysiske undervisningsmiljø på universiteterne ikke alle steder er i orden.

– Jeg er helt enig med de studerende i, at kvaliteten af uddannelserne også hænger sammen med et godt undervisningsmiljø, siger Helge Sander.

Ifølge undervisningsmiljøloven har studerende ret til et godt undervisningsmiljø. Der skal minimum hvert tredje år udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Disse vurderinger skal desuden indeholde en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses.

Videnskabsministeriet og universiteterne har et fælles ansvar for at vedligeholde uddannelsesbygningerne. Med den nyligt indgåede politiske aftale om globaliseringspuljen er der sikret finansiering for i alt seks mia. kr. til en omfattende moderniseringsplan for universiteternes laboratoriebygninger.

Sikring af et godt undervisningsmiljø vil endvidere blive et af emnerne for en række dialogmøder, som Videnskabsministeriet afholder med alle landets universiteter i løbet af efteråret og primo 2010.

Repræsentanter for studenterorganisationerne udtrykte deres bekymring for undervisningsmiljøet på et møde for nylig med videnskabsministeren, hvor man bl.a. også drøftede digital ansøgningsprocedure og studenterdemokrati.


Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved henvendelse til informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, abo@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside