Gå til indhold

To nye medlemmer af bestyrelsen for grundforskningsfond

13. november 2009
Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond får to nye, udenlandske medlemmer for at styrke den internationale dimension. Formanden og to medlemmer genudpeget.

Videnskabsminister Helge Sander har genudpeget formanden for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, direktør Klaus Bock, Carlsberg, for en fire-årig periode, 2010-2013.

Som bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Grundforskningsfond er professor Gunnar Öquist, Kungl. Vetenskapsakademien, Sverige, og professor Birthe Svensson, DTU, genudpeget – begge for perioden 1. november i år til 31. oktober 2013.

For den tilsvarende periode har videnskabsministeren endvidere nyudnævnt to bestyrelsesmedlemmer:

  • Professor Leena Peltonen, M.D., ph.d., Wellcome Trust, Storbritannien, efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd. Leena Peltonen er bl.a. medlem af Scientific Board of European Research Council og European Academy of Sciences.
  • Professor emeritus Eivind Hiis Hauge, Norges teknisk-naturvidenskapelige Universitet, Trondheim, efter indstilling fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Eivind Hiis Hauge er bl.a. medlem af Norges tekniske Vitenskapsakademi og Det kongelige norske vitenskapers selskab.

De to nye medlemmer erstatter professor og overlæge Jens Rehfeld, Rigshospitalet, samt prodekan, professor Henriette Giese, Aarhus Universitet, hvis udpegningsperiode udløb 1. november*.


For yderligere information om bestyrelsen og Danmarks Grundforskningsfonds virke, se www.dg.dk.

* Rettet fra "udløber ved årsskiftet"

Handlinger tilknyttet webside