Gå til indhold

Tre mia. kr. til innovation og videnspredning

06. november 2009
Med finansloven for 2010 har regeringen sikret tre mia. kr. til stærkere samarbejde mellem universiteter og private virksomheder.
– De kommende tre år er der med finansloven nu afsat tre mia. kr. til innovation og videnspredning. Dermed har vi skabt et stærkt og styrket fundament for øget samarbejde mellem universiteterne og det private erhvervsliv, siger videnskabsminister Helge Sander.

For 2010 vil der være knap 1,1 mia. kr. til innovation og videnspredning, hvilket er en stigning på over 200 mio. kr. fra i år. Og der resterer endnu en forhandlingsrunde om globaliseringspuljen næste efterår om fordeling af ca. tre mia. kr. for 2011-2012.

– Det er centralt for Danmarks vækstmuligheder, at der er skabt bred politisk opbakning bag innovation og videnspredning.
– Siden jeg blev videnskabsminister for knap otte år siden, har brobygning mellem vores offentlige videninstitutioner og det private erhvervsliv været en helt central målsætning, siger Helge Sander.

Stigningen i bevillinger til innovation og videnspredning går efter de netop indgåede politiske forlig om globaliserings- og UMTS-midler bl.a til

  • de godkendte teknologiske serviceinstitutter, plus knap 190 mio. kr.
  • innovationsmiljøer, plus godt 200 mio. kr. og
  • innovationskonsortier, plus 235 mio. kr.
    Ekstra-bevillingerne gælder for de kommende tre år.
– Ud over de tre mia. kr. til innovation og videnspredning vil en række andre bevillinger styrke dansk erhvervslivs vækstpotentialer, siger Helge Sander.
– Eksempelvis vores satsning på grøn forskning. Her afsættes mere end 700 mio. kr. inden for områder, hvor dansk erhvervsliv i forvejen står stærkt og kan indgå i tæt samspil med videninstitutionerne. Og den meget ambitiøse milliardplan for universiteternes laboratorier, som vil give energi- og byggesektoren en lang række nye opgaver.
– Oveni de nævnte initiativer, som ligger inden for Videnskabsministeriets område, får erhvervslivets vækstvirksomheder samtidig glæde af en lang række andre regeringsinitiativer, blandt andet styrkelsen af venturefonde mv.

Bevillingerne til innovation og videnspredning vil i 2010 være ca. 45 procent større end i regeringens første finanslov for 2002.

– Det er ingen hemmelighed, at balancen i statens budget er stærkt påvirket af de aktuelle konjunkturer og behovet for massive fremtidsinvesteringer i blandt andet forskning, innovation og uddannelse, siger Helge Sander.
– Derfor må man også forvente anerkendelse af finansloven for 2010 og en mere udpræget samfundsøkonomisk ansvarsfølelse hos de interesseorganisationer, der i sjælden grad i år har stået klar med ønskelisterne og udgiftsbilagene uden synderlig interesse for, hvordan regningen efterfølgende skal betales.

Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander kan fås ved henvendelse til informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, abo@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside