Gå til indhold

Uddannelse i bæredygtig udvikling styrkes i nyt netværk

11. december 2009
Forskere, folkeskolelærere, bibliotekarer, journalister og andre formidlere i bæredygtig udvikling samles nu i et nyt netværk med støtte fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet.

Et nyt netværk skal sikre, at skoler, museer, biblioteker, medier og alle andre kan formidle den nyeste viden om bæredygtig udvikling til danskerne og omverdenen.

Netværket kaldes Dansk Regional Centre of Expertise (RCE) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det består af folk fra alle brancher, der arbejder med bæredygtig udvikling og klimaændringer. Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet bidrager hver med 2,25 millioner kroner over tre år til etableringen af netværket.

RCE bliver forankret og koordineret på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Den 11. december markerer undervisningsminister Bertel Haarder etableringen med en tale i forbindelse med den internationale konference "Can Education Change the Climate" i DPUs københavnske afdeling.

Bertel Haarder fremhæver, at der allerede er brugt mange ressourcer på blandt andet at udvikle undervisningsmaterialer i bæredygtighed og hjemmesider med inspiration til lærere og elever. Det glæder ham, at de mange tiltag nu koordineres og kvalificeres af forskerne på DPU.

– Det altafgørende for mig er, at der bygges på viden og ikke på tro og halvreligiøse forestillinger. Underviserne og formidlernes indsats er afgørende for, at befolkningen får den indsigt, der skal til, for at ville ændre sine vaner. Gennem netværket får lærerne de nyeste forskningsresultater til brug i undervisningen. Omvendt kan forskerne bruge lærernes erfaringer til at udfordre og skærpe forskningen. På den måde udnyttes samarbejdet fuldt ud, siger han.

Videnskabsminister Helge Sander glæder sig også over netværket, der medvirker til, at klimaspørgsmål integreres bedre i relevante fag på universiteterne og andre dele af uddannelsessystemet.

– Det nye netværk vil betyde, at vi i Danmark styrker fokus på undervisning i bæredygtig udvikling og klimaændringer. Vi ved, at mange studerende – hvad enten man er ingeniørstuderende, designstuderende eller studerer erhvervsøkonomi – er optagede af at koble bæredygtig udvikling på deres fag. Jeg er glad for, at det danske netværk kan synliggøre danske kompetencer inden for bæredygtig udvikling og klimapædagogik internationalt, samtidig med at danske forskere og praktikere kan hente ny inspiration udefra.

FN har udnævnt 2005 til 2014 til "Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling". Netværket i Danmark har tilknytning til FNs globale RCE-netværk, der er forankret i United Nations University.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Undervisningsministeriet: specialkonsulent Gunvor Barnholt, tlf.: 3392 5745.

Videnskabsministeriet: pressemedarbejder Charlotte Holst, tlf.: 2211 0200.

Danmarks Pædagogiske Universitet: professor Jeppe Læssøe, tlf.: 8888 9041.

Handlinger tilknyttet webside