Gå til indhold

Ugens tal: Danske virksomheder styrker forskning markant

02. december 2009
De mest forskningstunge danske virksomheder har fra 2007 til 2008 øget deres investeringer i forskning og udvikling markant mere end deres internationale konkurrenter – men ikke nødvendigvis i Danmark.

I gennemsnit styrkede danske virksomheder på den europæiske top 1.000 deres investeringer i forskning med 16 pct. fra 2007 til 2008. Det er markant mere end deres internationale konkurrenter, viser EU-Kommissionens årlige barometer over de mest forskningstunge virksomheder i EU, sammenlignet med deres internationale konkurrenter.

– De nye tal giver et positivt billede af, at de forskningstunge danske virksomheder har skruet markant op for de investeringer, som skal sikre konkurrenceevnen i de kommende år, siger videnskabsminister Helge Sander.

Den gennemsnitlige vækst i forskningsinvesteringerne blandt de 47 danske virksomheder på EU-top 1.000 dækker over store variationer. 32 af virksomhederne har øget forskningsinvesteringerne, mens 12 har skruet ned for blusset, og tre er uforandrede/uoplyst.

– Denne opgørelse skelner ikke mellem, om de danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter foregår i Danmark, Kina eller USA. Men tallene viser, at begge parter bestemt kan få god gavn af et stærkere samarbejde mellem virksomhederne og de offentlige forskningsmiljøer herhjemme, siger Helge Sander.

Udover de 1.000 mest forskende virksomheder i EU rummer Kommissionens opgørelse også tal for de 1.000 mest forskende virksomheder, som er hjemhørende uden for EU.

En sammenligning af de to grupper viser, at virksomhederne hjemhørende i et EU-land i gennemsnit har øget deres forskningsinvesteringer med 8,1 pct. Det er højere, end både de amerikanske virksomheder, som har øget deres forskningsudgifter med 5,7 pct., og de japanske virksomheder, som har øget forskningsudgifterne med 4,4 pct.

Den højest placerede danske virksomhed på listen er Novo Nordisk på en 27. plads blandt de 1.000 mest forskende virksomheder i EU. I alt 47 virksomheder ud af de 1000 på listen er hjemhørende i Danmark. Til sammenligning er der 58 finske virksomheder og 70 svenske på listen.

Opdeler man de 47 danske virksomheder på brancher, er der elleve bioteknologiske virksomheder, fire farmaceutiske og tre medico-tekniske. De resterende danske virksomheder fordeler sig bredt på i alt 19 forskellige brancher.

På verdensplan er det forsat virksomheder uden for EU, som investerer mest i forskning og udvikling, f&u. Toyota er således med 7,61 mia. euro den virksomhed i verden, som investerer allermest i FoU. Der er kun to af de ti største forskningstunge virksomheder på verdensplan, som er hjemhørende i et EU-land, nemlig Volkswagen (nr. 3) og Nokia (nr. 8).


Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved henvendelse til informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, abo@vtu.dk.

Om undersøgelsen

Opgørelserne er baseret på oplysninger fra de senest tilgængelige virksomhedsregnskaber vedrørende 2008. Sammenlignet med den almindelige forskningsstatistik fra Danmarks Statistik er det særligt på to punkter, at Kommissionens opgørelse afviger: Dels er der kun medtaget store virksomheder, og dels tager Kommissionens opgørelse ikke hensyn til, hvor i verden virksomhedernes forskning er udført. Hver enkelt virksomheds aktiviteter er opgjort i det land, hvor virksomhedens hovedkontor er hjemhørende. 

Handlinger tilknyttet webside