Gå til indhold
Du er her: Forside Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger i departementet Ansøgninger til bevillinger i forbindelse med Forskningens Døgn

Ansøgninger til bevillinger i forbindelse med Forskningens Døgn

Ministeriet behandler personoplysninger, når ministeriet behandler og vurderer ansøgninger om bevillinger til aktiviteter under Forskningens Døgn.

Ministeriet er dataansvarlig – sådan kontakter du os

Uddannelses- og Forskningsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om personer, der ansøger om bevillinger til aktiviteter under Forskningens Døgn. Det betyder, at ministeriet er ansvarlig for, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende love og regler. Hvis du har spørgsmål til dette brev, behandlingen af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os på:

Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Børsgade 4
1215 København K
E-mail: ufm@ufm.dk
Telefon: +45 3392 9700

Ministeriets databeskyttelsesrådgiver

Har du generelle spørgsmål til reglerne om databeskyttelse, herunder spørgsmål om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på:

Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Att.: Databeskyttelsesrådgiver
Børsgade 4
1215 København K
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: +45 7231 8909 

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne behandle og vurdere din ansøgning og i tilfælde af en bevilling at kunne udmønte og følge op på bevillingen.

Retsgrundlaget for ministeriets behandling af personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling kan ske, hvis der er tale om offentlig myndighedsudøvelse. 

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om den person, der indgiver ansøgningen samt evt. andre personer, hvis en bevilling søges i fællesskab.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger: 

  • Identifikationsoplysninger (eks. navn og adresse).
  • Kontaktoplysninger (eks. e-mail og telefonnummer).
  • CV-oplysninger (eks. oplysninger om nuværende eller tidligere uddannelsessted eller ansættelsessted)
  • Bankoplysninger (eks. kontonummer med henblik på udbetaling af bevillingen).

Det kan også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger med henblik på at behandle og vurdere ansøgningen, typisk hvis sådanne oplysninger er nævnt i ansøgningen.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver ikke dine personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer fra den person, der indgiver ansøgningen samt evt. andre personer, hvis en bevilling søges i fællesskab.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 24. november 2021