Du er her: Forside Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger i departementet Kontakt med pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

Kontakt med pressen, virksomheder, interesseorganisationer, andre myndigheder mv.

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med kontakten med ministeriets interessenter mv.

Ministeriet har en bred kontakt med bl.a. pressen, virksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kontakten indebærer behandling af personoplysninger, bl.a. kontaktoplysninger på de personer, som ministeriet har kontakt til.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne varetage kontakten med interessenter mv. Hvor der behandles andre personoplysninger end kontaktoplysninger, vil formålet afhænge af den konkrete sag.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i ministeriets kontakt med interessenter mv. er i mange tilfælde databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter ministeriet kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ministeriet har fået pålagt.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om den person, som ministeriet er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler kontaktoplysninger på den person, som ministeriet er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete sag kan der også være tale om behandling af andre typer af oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, enten med henblik på at styrelsen kan besvare en konkret henvendelse, eller med henblik på at styrelsen kan bidrage til en konkret sag. Det bemærkes, at styrelsernes databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Det afhænger af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra, men personoplysninger kan f.eks. stamme fra en person, der henvender sig til ministeriet.

Opbevaring af personoplysninger

I kontakten med interessenter er ministeriet i mange tilfælde underlagt krav om journalisering af dokumenter. Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 06. august 2018