Statistiske undersøgelser

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med statistiske undersøgelser.

Ministeriet foretager i en række sammenhænge statistiske undersøgelser om forhold inden for ministeriets område. Der behandles personoplysninger som led i undersøgelserne. Personoplysningerne er oftest pseudonymiserede, således at oplysningerne ikke umiddelbart kan henføres til personer under undersøgelserne.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne gennemføre en statistisk undersøgelse om et givent emne.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i statistiske undersøgelser er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. I visse tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om forskellige kategorier af personer, herunder ansatte på uddannelsesinstitutioner, studerende mv.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler forskellige typer af oplysninger som led i statistiske undersøgelser, f.eks. oplysninger relateret til uddannelse. Der er i de fleste tilfælde tale om almindelige oplysninger, men ministeriet kan også behandle følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte som led i undersøgelserne. Det bemærkes, at styrelsernes databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger kan stamme fra forskellige kilder, f.eks. fra den registrerede person, fra uddannelsesinstitutioner eller fra Danmarks Statistik.

Opbevaring af personoplysninger

Tidsrummet for opbevaring af personoplysninger afhænger af formålet med den konkrete undersøgelse. Oplysninger slettes tidligst muligt, uden at formålet forspildes.

Retten til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen er baseret på samtykke fra den registrerede, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte ministeriet herom. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Senest opdateret 06. august 2018