Du er her: Forside Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger i departementet Udpegning af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

Udpegning af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udpegning af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

Ministeriet udpeger i en række situationer medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv., som nedsættes under ministeriet eller under andre myndigheder. Der behandles personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne udpege et medlem til det pågældende udvalg, arbejdsgruppe mv.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i udpegningen af medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv. er normalt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter ministeriet kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ministeriet har fået pålagt. Opgaven med at udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv. følger i visse tilfælde af konkrete lovbestemmelser.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om personer, som udpeges eller overvejes udpeget til et udvalg, arbejdsgruppe mv.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler kontaktoplysninger, CV og andre almindelige oplysninger med henblik på at kunne udpege medlemmer til udvalg, arbejdsgrupper mv.

Videregivelse af personoplysninger

Ministeriet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på, at styrelserne kan bidrage til sager om udpegning. Det bemærkes, at styrelsernes databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

I tilfælde hvor udpegningen vedrører udvalg, arbejdsgrupper mv. under andre myndigheder, videregives personoplysninger til den pågældende myndighed.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger kan stamme fra forskellige kilder. Der vil ofte være tale om offentligt tilgængelige oplysninger. Visse oplysninger kan indhentes fra den person, der udpeges.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 06. august 2018