Gå til indhold

Udsendelse af nyhedsbreve

Ministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Ministeriet udsender nyhedsbreve om emner inden for ministeriets område. Der behandles personoplysninger som led i udsendelsen af nyhedsbrevene.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne udsende nyhedsbreve om valgte emner.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Kategorier af registrerede personer

Ministeriet behandler personoplysninger om personer, som vælger at modtage nyhedsbreve fra ministeriet.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler e-mailadresser samt oplysninger om de emner, som personen ønsker at modtage nyhedsbreve om. I visse tilfælde behandler styrelsen desuden oplysninger om titel, organisation og land.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer fra personen, der tilmelder sig nyhedsbrevet.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger slettes, når personen afmelder sig nyhedsbrevet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af de enkelte nyhedsbreve. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. september 2021