Gå til indhold

FORSK2025 – dialog fremtidens løfterige forskningsområder

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterede til dialog om fremtidens løfterige forskningsområder og FORSK2025-kataloget.

I juni 2017 udkom FORSK2025-kataloget, der udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra bl.a. erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

FORSK2025 er udarbejdet i en tæt dialog mellem mange forskellige interessenter – både dem, der skaber ny viden på f.eks. universiteter, professionshøjskoler og andre videninstitutioner, og dem, der skal bruge den, f.eks. i virksomheder, sygehuse, daginstitutioner mv.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterede bidragydere til FORSK2025 og øvrige interesserede til dialog om fremtidens løfterige forskningsområder og FORSK2025. På mødet ønskede styrelsen at fortsætte den gode og konstruktive dialog, der har præget FORSK2025-processen, med fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan FORSK2025 kan og skal bruges, både i og udenfor ministeriet
  • Er der potentiale for at skabe endnu større sammenhæng mellem på den ene side forskningsaktiviteter på universiteter og andre videninstitutioner og på den anden side forskningsbehov i virksomheder og den offentlige sektor – og i så fald hvordan?
  • Bør der fokuseres endnu mere på at adressere tværfaglige forskningsbehov, f.eks. ift. tilpasning til ny teknologi?

På mødet fortalte nogle interessenter om deres oplevelser med FORSK2025.


Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. august 2019