Gå til indhold

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har indsendt 5 forslag til forskningstemaer

Hermed et samlet koordineret indspil til FORSK2025 fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Vi har udarbejdet fem temaindspil, der omfatter:

Temaerne Energi – et integreret energisystem, Intelligent vandinfrastruktur samt Klima og klimatilpasning, herunder Arktis er videreudvikling af fra temaer fra FORSK2020-kataloget. Alle tre indspil har dog gennemgået en grundig redigering og opdatering, så de peger frem mod 2025.

Temaerne Mineralske råstoffer i en cirkulær økonomi og Data, effektivisering og vækst er helt nye indspil til løfterige temaer, som det er vurderet relevant at få repræsenteret i FORSK2025.

Vi vurderer, at alle indspillende er meget relevante, kvalificeret og favner vores ressort bredt. Således har vi udarbejdet forslag til indspil på de områder, hvor vi vurderer, at forskningen frem mod 2025 bør have en høj prioritet, og alle EFKM’s indspil er derfor er anført med ”høj prioritet”.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juni 2016