Gå til indhold

Forsvarsministeriet - Udvikling og anvendelse af nano- og mikrosatellitter

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

1. Resumé

Udvikling og anvendelse af nano- og mikrosatellitter til overvågning af enheder og forhold over et givent interesseområde samt til kommunikation/data-relay.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Forsvarsministeriet har et stigende behov for information om forholdene i det arktiske område. Der er meget store områder der skal overvåges og meget begrænset infrastruktur til løsning af denne opgave. Der ses store muligheder ved anvendelse af satellitter til indhentning af informationer om skibe, fly og anden aktivitet i området samt muligheder for at sende informationerne hurtigt frem til relevante myndigheder. Der ses desuden store muligheder for samarbejde mellem danske universiteter, danske myndigheder og industrien samt tilsvarende samarbejde med udlandet, herunder især med Norge, Finland, Canada og USA Forskning og udvikling i de tilhørende teknologier, der indgår i brug af nano- og mikrosatellitter, benyttes både af civile såvel som militære udviklere. Data kan tilsvarende bidrage til løsning af både civile og militære opgaver, ”dual-use” konceptet.

3. Forskningsbehov

Der er behov for samarbejde om udvikling af flere typer sensorer og videreudvikling af egnede platforme der gør indhentning af relevante information muligt. Der er ligeledes behov for forskning og udvikling af kommunikations satellitter og metoder der gør at informationerne hurtigt kan nå frem til anvendelse blandt andet i Forsvarsministeriets styrelser og kommandoer.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatse

For at høste de bedste resultater er det en forudsætning at der etableres samarbejde mellem nationale og internationale myndigheder og firmaer der arbejder med linende udfordringer og overvejelser for at sikre både at forskningen og udviklingen går hurtigere til gavn for alle involverede og for at sikre samarbejde om udvikling og udveksling af metoder. Samarbejdet vil ligeledes animere til at ikke alene forsknings- og udviklingstiltag synkroniseres, men at informationer og data kan efterfølgende udveksles til fælles gavn for alle.

5. Danske forudsætninger

Danmark har allerede et godt fundament vedrørende brug af nanosatellit teknologi både for så vidt angår selve platformen og vedrørende sensor udviklingen. Viden er spredt men er indledningsvis samlet i Forsvarsministeriets forsøg ved udvikling og opsendelse af en nanosatellit til overvågning af skibs- og flytrafik i Arktis. Her udvikles ny antenne til test på en velkendt platform. For at denne teknologi helt kan folde sig ud vil en videreudvikling af samarbejdet mellem danske partnere i forskningen, industrien og myndigheder være nødvendigt.

6. Mål, effekt og perspektiver

En forskningsindsats på dette område vil ikke alene have stor betydning for Forsvarsministeriets opgaveløsning, men også for danske forskere ved universiteter og i den danske industri. Der er desuden muligheder for at bygge videre på både platform og sensor området ved samarbejde med ESA og NASA samt gøre Danmark en attraktiv samarbejdspartnere også her. Der ses også store perspektiver for Danmark som foregangslandsland ved at implementering en ægte ”dual-use” tankegang hvor informationer er til nytte for både løsning af både militær og civile opgaver.

7. Kontaktperson

Charlotte Havsteen, cwh@fcoo.dk, +45 51 27 40 89

8. Forslagets prioritering

Forslaget har højt prioritet.

Der henvises endvidere til den udførlige vejledning om udformningen af temaforslagene. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024