Gå til indhold

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har indsendt 5 forslag

Sundheds- og Ældreministeriet har prioriteret følgende temaer i prioriteret rækkefølge:

Temaerne rummer både områder med kommende store udfordringer, som også OECD rapporten påpeger fx kroniske og neurologiske sygdomme samt antibiotikaresistens, men også udvikling af kommende forskningspotentialer som fx forskning i cellulær immunterapi mod kræft og personlig medicin.

 


 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024