Gå til indhold

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV

ATV har indsendt 8 forslag til FORSK2015-kataloget

Akademiet for de Tekniske Videnskaber – ATV – vil gerne takke for muligheden for at bidrage til Forsk2025. Jeg har hermed fornøjelsen at sende Akademiets indspil.

Indspillene afspejler indstillingerne fra Akademiets medlemmer, som har bidraget gennem ATV’s fem temagrupper. Med udgangspunkt i Akademiets sammensætning med lige mange medlemmer fra virksomheder og vidensinstitutioner lægger forslagene op til, at forskningsprojekterne kan ske i en synergi mellem offentlig og privat forskning.

ATV lægger desuden vægt på, at både kandidat- og ph.d.-studerende er involveret og tænkt ind i forslagene. Kandidaterne er gennem deres videre vej ud i virksomhederne de mest effektive garanter for hurtig videnspredning af forskningens resultater.

En rød tråd i ATV’s indspil er at fremme den digitale omstilling af det danske samfund gennem de forskningsmæssige prioriteringer og strategier. Digitaliseringen ændrer forretningsmodeller og fordrer nytænkning omkring virksomhedernes produkter og processer. Hvis de danske virksomheder skal gribe de muligheder, som udviklingen giver, skal der satses på området forskningsmæssigt, og det bør afspejles i Forsk2025.

Danske virksomheder har gode forudsætninger for at konkurrere i kraft af Danmarks høje uddannelsesniveau og styrkepositioner inden for en række teknologiområder. Men de risikerer at sakke bagud i forhold til de satsninger inden for teknisk forskning og digitalisering (bl.a. materialeteknologi, digitale produkter og digitalisering af produktionsprocesser), der finder sted i andre lande.

ATV anbefaler at styrke den tekniske forskning og den digitale omstilling gennem Forsk2025 samt at få viden fra den offentlige forskning ud i virksomhederne. Det vil skabe grobund for ny vidensbaseret vækst og nye arbejdspladser.

ATV’s forslag fordeler sig inden for fire af Akademiets prioriterede temaer, jf. føl-gende oversigt. De detaljerede forslag er vedlagt. Kontaktpersonerne for de enkelte forslag er medlemmer af ATV og fremgår af skemaerne. Alle de indsendte forslag er blevet drøftet og kvalificeret i en bredere ATV kreds.

Videns- og teknologibaseret produktion

Digitalisering og Big Data

Bæredygtig teknologi, naturressourcer, infrastruktur og energi

Sundhed, forebyggelse og sundhedsteknologi

Vi ser frem til den videre Forsk2025-proces, og Styrelsen er meget velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere oplysninger og en uddybning af ATV’s ind-spil. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. juni 2016