Gå til indhold

Dansk Oftalmologisk Selskab

Forslag til forskningstema - FORSK2025

1. Oplæg til FORSK2025 vedrørende øjenforskning

Forfatterne er bekendt med den af Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdede skabelon for præsentationen af forskningstemaer, og har inden for denne ramme tilstræbt at præsentere et oplæg vedrørende øjenfaget i en kort og let overskuelig form.

2. Baggrund:

Øjet er særegent ved at være det vigtigste sanseorgan, og ved at præsentere væsentlige aspekter af den generelle anatomi, fysiologi og patofysiologi, der kommer til udtryk ikke kun i øjet, men i hele kroppen. Sygdomsmønstret i øjets forreste afsnit, som berører omkring halvdelen af befolkningen, er relateret til øjets optik, herunder tilpasning af optiske hjælpemidler som briller, kontaktlinser, laserkirurgi og linseoperationer. Sygdomsmønstret i øjets bagerste afsnit og synsnerven omfatter de hyppigste årsager til svagtsynethed og blindhed, som medfører betydelige tab af menneskelig livskvalitet og samfundsøkonomi. Behandlingen af øjensygdomme har de seneste år været i rivende udvikling. Således introduktion af nye linsetyper og laserteknologier til behandling af sygdomme i forreste øjenafsnit, og introduktion af nye medicinske behandlingsmuligheder til bagerste øjenafsnit, samt forberedelser til genterapi ved arvelige øjensygdomme.

3. Muligheder:

Tre forhold medfører at øjet har en særlig placering i udforskningen af den humane fysiologi og patofysiologi. 1) Øjets beliggenhed direkte tilgængeligt fra omgivelserne med den avaskulære glaslegemekavitet omgivet af det okulære barrieresystem giver særlige muligheder for at studere stoffers farmakologiske egenskaber, samt anvende disse terapeutisk, 2) Nethinden som en fremskudt hjernehalvdel (og bindehinden) er det eneste sted i legemet, hvor det er muligt at studere den primære processering af sanseinput og blodkarsystemet non-invasivt og 3) En trediedel af alle syndromer har okulær involvering. Øjet er derfor et omdrejningspunkt for studiet af arvelige sygdomme.

4. Udmøntning i Danmark:

Disse forhold vil i en dansk kontekst særligt kunne udnyttes ved følgende:

 • At styrke forskning baseret på eksisterende danske registre, herunder familieregistre med kendte genetiske profiler, øjenpatologisk præparatsamling, samt store kliniske databaser over synstruende øjensygdomme. Dette kan danne baggrund for klinisk beslutningsstøtte samt danne grundlag for kommende genterapi.
 • At styrke øjenfysiologisk forskning, herunder særligt projekter med et translationelt sigte, hvor der skabes sammenhæng mellem basal sygdomsforståelse opnået i in vitro forsøg og efterfølgende overførsel til patientbehandling.
 • Det er karakteristisk for de danske øjenforskningsmiljøer, at de råder over unikke kompetencer, som er gensidigt supplerende. Større satsninger vil derfor med fordel kunne etableres som samarbejdsprojekter, hvor flere grupper arbejder sammen om at udforske og implementere en helhed af problemstillinger.

5. Målsætninger og perspektiver:

  • At udnytte og udvide de særlige forudsætninger, der er til stede i Danmark for registerbaseret og øjenfysiologisk forskning.
  • At styrke Danmarks placering som nation med øjenforskning på højt internationalt niveau.
  • At udvide kendskabet til øjet som model for sygdomme andre steder i organismen.
  • At skabe synergi mellem de danske øjenforskningsmiljøer.
  • At blive foregangsland med hensyn til reduktion af forekomsten af blindhed.

Hent indspillet i PDF her


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2022