Gå til indhold

Sammenhængen mellem medarbejderdreven innovation, arbejdsmiljø og produktivitet

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

1. Resumé

En bedre brug af medarbejdernes kompetencer kan være et element i at tilfredsstille den stadigt stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. To tredjedele af de innovative virksomheder baserer sig på andet end forskning og udvikling. Størstedelen af disse virksomhederne peger på kilder internt i virksomheden, typisk medarbejderne, som den største kilde til idéudvikling og innovationsaktiviteter. Et øget vidensniveau om sammenhængen mellem medarbejderdreven innovation, produktivitet, arbejdsmiljø og ledelse kan understøtte udbredelse og opprioritering af arbejdspladsbaseret og medarbejderdreven innovation i såvel virksomheder som på offentlige arbejdspladser.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

En væsentlig kilde til øget produktivitet og vækst i dansk erhvervsliv er investeringer i forskning og innovation. For mange virksomheder er kvalificerede og idérige medarbejdere dog den væsentligste vej til at øge virksomhedens innovationskapacitet. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne handler naturligt om ny-rekrutteringer. Mere kvalificeret arbejdskraft handler dog også om eksisterende medarbejdere, der ved hjælp af systematiske strategier for og organisering af idéudvikling kan bidrage stort til virksomhedens udvikling. En bedre brug af medarbejdernes kompetencer kan dermed være et element i at tilfredsstille den stadigt stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

To tredjedele af de innovative virksomheder baserer sig på andet end forskning og udvikling. Størstedelen af disse virksomhederne peger på kilder internt i virksomheden, typisk medarbejderne, som den største kilde til idéudvikling og innovationsaktiviteter (se note 1).

Også for offentlige arbejdspladser er medarbejderdreven innovation essentielt for at udvikle de offentlige serviceydelser. Således viser Innovationsbaromentret udviklet af Center for Offentlig Innovation, at i 86 pct. af de offentlige innovationer har medarbejderne en nøglerolle (se note 2).

Analyser viser også, at de virksomheder, der performer bedst målt på omsætning og produktion bl.a. kendetegnes af omsorg for medarbejderne og samarbejde mellem medarbejderne og vægt på medarbejdernes indflydelse. De bedst performende virksomheder inddrager og investerer i medarbejderne.

3. Forskningsbehov

Der er behov for yderligere at kvantificere sammenhængen mellem medarbejderdreven innovation, produktivitet og arbejdsmiljø såvel som komparative studier i, hvilke policyredskaber andre lande benytter for at fremme bedst mulig udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og disse redskabers rentabilitet.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen

Forskningsindsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med både virksomheder og myndigheder så den både på virksomheds- og samfundsøkonomisk niveau kan afdække og synliggøre konkrete redskaber til og effekter af medarbejderdreven innovation og arbejdsmiljø ift. produktivitet.

5. Danske forudsætninger

Den danske kultur for demokrati på arbejdspladsen og lav magtdistance, koblet med registerdata og forskningsmiljøer med speciale i organisation, ledelse mv., fx på CBS.

6. Mål, effekt og perspektiver

En større grad af kvantificering af sammenhængen mellem medarbejderdreven innovation, produktivitet og arbejdsmiljø kan være med at fremme organisatorisk innovation i virksomhederne såvel som den erhvervs- og innovationspolitiske indsats.

7. Kontaktperson

Peter Ahrenfeldt Schrøder, pas@lo.dk, 29826610
Pia Mulvad Reksten, pmr@lo.dk

8. Forslagets prioritering

2. prioritet.

Note 1: Erhvervs- og Vækstministeriet 2016, Redegørelse for Vækst og Konkurrenceevne

Note 2: I april 2015 offentliggjorde Center for Offentlig Innovation Innovationsbarometeret, der blev verdens første offentlige innovationsstatistik. Projektet er et samarbejde mellem COI, Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet samt Danmarks Statistik. Målene med Innovationsbarometeret er at skabe et inspirationsgrundlag, som offentlige arbejdspladser, der ønsker at arbejde med offentlig innovation kan spejle sig i og give beslutningstagere et godt grundlag for at kunne styrke offentlig innovation mv. 3”Danmarks Erhvervspolitiske fremtid”, CEVEA, 2015 samt ”De skjulte helte”, Teknologisk Institut, 2013.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024