Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Det Frie Forskningsråd takker for invitationen til at bidrage med indspil til Forsk2025-kataloget.

Der er kommet mange relevante forslag fra medlemmerne af de fem faglige råd og bestyrelsen. De forskellige indspil kan findes som bilag til dette brev.

Overskrifterne på de fremsendte indspil er:

Det Frie Forskningsråd fremsender alle forslagene uden intern prioritering. Rådet finder, at alle indspil er perspektivrige og har stor samfundsmæssig relevans


Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024