Gå til indhold

Forum for Arktisk Forskning

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Forum for Arktisk Forskning (FAF), som består af de primære aktører inden for arktisk forskning i Rigsfællesskabet har besluttet at indsende nedenstående indspil til det pågående arbejde med at udvikle det kommende Forsk2025-katalog.

FAF har vurderet, at det er relevant at gøre opmærksom på, at Arktis, som region, bør have særlig opmærksomhed også i det kommende Forsk2025-katalog. Arktis gennemgår i disse år en massiv forandring, der kan have globale konsekvenser, og der er øget politisk, militær, forskningsmæssig opmærksomhed rettet mod denne meget sårbære region, med en ganske lille lokal befolkning.

Danmark har, som en del af Rigsfællesskabet, en forpligtelse til at være aktiv og engageret i den Arktiske udvikling. Derfor har FAF ønsket at bidrage med nedenstående redegørelse over de udfordringer og muligheder, som vi ser i Arktis i de kommende år. FAF har anført en række forskningsbehov, der vil være relevante at indarbejde i det kommende Forsk2025-kataloget og dermed også i kommende strategisk forskningsprogrammer.

Det skal bemærkes, at dette indspil har til formål at påpege de muligheder og udfordring, som FAF ser som de primære ift. den arktiske region, herunder særligt Grønland og til dels også Færøerne. De enkelte institutioner, som FAF repræsenterer, indsender evt. også særskilte indspil til Forsk2025-kataloget, men hvor Arktis ikke nødvendigvis har en så fremtræden rolle.

FAF står gerne til rådighed for Forsk2025 sekretariatet, hvis der måtte være behov for konkrete uddybninger af hele eller dele af nedenstående. Derudover vil FAF gerne bidrage til den planlagte høring af det første udkast til Forsk2025-kataloget. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. juni 2016