Gå til indhold

Lundbeckfonden

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Fokus på hjernesundhed – Lundbeckfondens bidrag til FORSK 2025

Hjernesygdomme i bredeste forstand er en af de største, vigtigste og dyreste sundhedsudfordringer.

Allerede nu tegner hjernesygdomme sig for et væsentlig årligt produktionstab jf. rapporten om sygdomsbyrden i Danmark. Alene angst og skizofreni er de to sygdomme, som årligt sender flest personer på førtidspension, og koster samfundet i nærheden af DKK 13 mia. årligt i produktionstabsomkostninger (”Sygdomsbyrden i Danmark (2015)”, Sundhedsstyrelsen).1 Dertil kommer, at denne tendens vil blive forværret yderligere i fremtiden. I 2020-2025 forventes mentale lidelser og neurodegenerative sygdomme at være de mest udbredte blandt den danske befolkning sammen med muskel/skeletlidelser.

Den aldrende befolkning er en stærkt medvirkende faktor i denne udvikling, men også blandt den yngre del af befolkningen er neurologiske sygdomme stærkt udbredt – og igen er følgesygdomme en stor byrde for den enkelte og for samfundet. Eksempelvis har psykiatripatienter en høj risiko for fejldiagnosticering og fejlbehandling. De lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre og det nuværende sundhedssystem er ikke i stand til at håndtere denne gruppe optimalt og finde bedre behandlingsmetoder, herunder at håndtere gruppen bedre i forhold til somatisk behandling.

Hjernesundhed er således en af de mest centrale sundhedsudfordringer i de kommende år og det er særligt udfordrende, at vi i dag ved meget lidt om, hvordan hjernesygdommene opstår og udvikles i perioden frem til symptomerne er synlige.

Lundbeckfonden anbefaler derfor, at man i FORSK 2025 indskriver hjernesundhed som central sundhedsudfordring, og at man inden for hjernesundhedsforskningen fokuserer på følgende tværgående temaer:

  1. Forståelse af sygdomsudvikling og muligheder for forebyggelse
    At forstå grænsefladen mellem at være syg og rask er en af nøglerne til at forstå, hvorfor mennesker udvikler bestemte sygdomme – og visse mennesker ikke gør. Ny viden på dette område vil gøre os bedre i stand til at forstå hjernesygdommes mekanismer og oprindelse, og hvordan de muligvis kan forebygges.
  2. Udvikling af ny og mere præcis diagnostik og behandling
    Der er et stort og stigende behov for effektive og mere præcise metoder til både diagnostik og behandling – især når det gælder hjernesygdomme. Vi ved ikke nok om, hvilke behandlinger der virker på hvilke individer, afhængig af deres genetiske arv og livsforløb. Dette beror bl.a. på, at eksisterende diagnostiske metoder ikke tilstrækkelig er individualiserede. Ny viden, med inddragelse af nye teknologier, på disse områder kan bidrage til skræddersyede forløb og behandlinger af en lang række sygdomme.

Fonden stiller gerne sin viden og erfaring inden for hjernesundhedsforskning til rådighed for den videre FORSK 2025 proces og ser også mulighed for, som led i FORSK 2025 implementeringen, at indgå i en dialog om offentlig-private samarbejder for at fremme forskningen inden for området 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024