Gå til indhold

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har indsendt en række forslag til forskningstemaer

Regionen har både input på sundhedsområdet og på det øvrige regionale område.

Region Hovedstaden finder det særligt vigtigt, at forskningsprioriteringen i Danmark tager hensyn til både de kliniske behov for udvikling af patientbehandling, til det samlede sundheds-væsens behov for udvikling af organisationen og til udvikling af det danske velfærdssamfund – dermed bør der blandt andet inddrages klinisk/patientnær forskning og sundhedsforskning i en bredere forstand, hvor der tænkes i hele kæden fra behov over udvikling af ny viden til implementering af relevant viden i et optimalt sundhedsvæsen.

Region Hovedstaden vil gerne gøre opmærksom på nedenstående væsentlige emner for en øget og koordineret forskningsindsats indenfor sundhedsforskning i bred forstand – set i lyset af den demografiske og teknologiske udvikling. Indsatsen bør medtænke såvel kæden fra behov til implementering i optimal organisation som kæden fra forebyggelse over behandling til rehabilitering. Region Hovedstaden kan for nedennævnte emners vedkommende støtte op om indsatsen via regionens stærke forskningsmiljøer og den nødvendige opbakning i organisationen.

Forslag til emner i FORSK2025 – på sundhedsområdet:

  • Kroniske sygdomme i fremtidens sundhedsvæsen
    1. Multimorbiditet
    2. Enkeltstående livstilssygdomme (neurologi og demens, fedme, diabetes, cancer)

    1. Bioteknologi, ny medicin og fødevarer

I dette direkte indspil til Styrelsen for Forskning og Innovation skal Region Hovedstaden gøre opmærksom på at 4 af ovennævnte indspil indsendes i samarbejde med parter udenfor regionerne.

Region Hovedstaden sender på de øvrige emners vedkommende mere detaljerede input vedr. forskningsindsatsen via Danske Regioner, der koordinerer regionernes samlede indspil, men står selvfølgelig gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedr. indsatsen og uddybende forklaringer på den ønskede indsats.

Den demografiske og teknologiske udvikling spiller stort set ind i alle regionens ønsker til den fremtidige sundhedsforskningsindsats – hvor sundhedsforskningen i Danmark understøtter velfærdssamfundet Danmark – gennem en øget indsats for en sund befolkning, en bedre og hurtigere behandling af patienter i et toptunet sundhedsvæsen og gennem udvikling af erhvervslivet.

Samtidig vil Region Hovedstaden også gøre opmærksom på den meget vigtige indsats for brugen af (knappe) ressourcer (samfundsøkonomi, energi og materialer) – også set i lyset af nødvendige klimatilpasninger og stiller derfor nedenstående fem forslag, der omhandler den nødvendige indsats for regional udvikling i øvrigt.

  

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. maj 2016