Gå til indhold

COVID-19

Her kan du læse om ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier på grund af COVID-19

Udviklingen i den internationale situation med COVID-19 betyder, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil udvise forståelse for akutte behov for ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier, typisk ændring eller forkortelse af opholdet ved en udenlandsk forskningsinstitution.

For en vurdering af den konkrete situation, kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på eliteforsk@ufm.dk.

Information til modtagere af EliteForsk-Rejsestipendier 2019, 2020 og 2021

For modtagere af et EliteForsk-rejsestipendie i 2019, 2020 eller 2021 kan der, på grund af den ekstraordinære situation som følge af Covid-19, gives dispensation til at anvende EliteForsk-rejsestipendiet i op til to år efter tildeling af ph.d.-graden, såfremt det kan begrundes, at anvendelse af rejsestipendiet i løbet af ph.d.-uddannelsen har været forhindret som følge af Covid-19.

Anvendelsen af rejsestipendiet efter tildeling af ph.d.-graden skal fortsat følge de gældende retningslinjer for, hvad stipendiet kan anvendes til jf. opslagets afsnit 5. Herudover skal aktiviteterne have relation til stipendie-modtagerens ph.d.-uddannelse.

Anmodning om ændring af bevillingsperioden indsendes via e-grant med tilhørende begrundelse for, at anvendelse af stipendiet har været forhindret grundet Covid-19, og redegørelse for stipendiets anvendelse efter tildeling af ph.d.-graden.

For spørgsmål eller vurdering af den konkrete situation kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes på eliteforsk@ufm.dk.

Senest opdateret 05. juli 2021