Gå til indhold

Anders Søgaard

Ph.D. stipendiat ved Center for Sprogteknologi, KU

Anders Søgaard

 

Hvordan lærer vi og forstår vi så ubesværet sprog? En matematisk undersøgelse af sproglig grammatik

 

Fagområde

Matematisk sprogvidenskab og logik.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Mennesker kommunikerer effektivt. Når to mennesker taler sammen, genkender de lynhurtigt sætninger, tjekker, om de er grammatiske, aflæser en betydning og slutter forskellige ting på baggrund af sætningernes betydning. Sofistikerede moderne grammatikteorier forsøger at beskrive kommunikationens bestanddele formelt, men resultaterne er ofte så komplekse teorier, at de står i åbenlys kontrast til den effektivitet, der observeres, når mennesker taler sammen. Et andet problem som moderne grammatikteorier har svært ved at forklare er, hvordan børn tilegner sig en grammatik. De nævnte teorier er simpelthen så komplekse, at de, beviseligt, er for komplekse til at kunne læres under de omstændigheder børn lærer sprog. I projektet udvikles metoder til at studere grammatikteoriers effektivitet og lærbarhed. Det største bidrag til forskningsfeltet er dog anvisninger til, hvordan grammatikteorier kan forbedres, så effektivitet og lærbarhed opnås.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

En adækvat grammatikteori har en værdi i sig selv, eftersom forståelsen af sprog er en forudsætning for forståelsen af flere sider af menneskelig kognition. En formel grammatikteori, der effektivt afgør sætningers grammatikalitet og betydning, har også stort anvendelsespotentiale i sprogteknologi. Grammatikteoriens lærbarhed giver yderligere anvendelsesmuligheder, da en læringsalgoritme, der kan udlede en grammatik fra et korpus eller lignende, vil spare grammatikudvikleren en masse tid. Endelig har flere af de metoder, som udvikles i forbindelse med forskningsprojektet, også anvendelse indenfor andre felter, f.eks. kunstig intelligens og appliceret logik.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Jeg kender flere forskere i Tübingen i forvejen, som skal læse udkast til min afhandling, kritisere den og vejlede mig i mit videre arbejde med den.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Collaborative Research Center 441 ved Eberhard Karls Universität Tübingen er for det første en af de bedste, mest anerkendte forskningsenheder indenfor mit felt. Jeg arbejder derudover med en logik og nogle matematiske resultater udviklet af to forskere derfra, nemlig Frank Richter og Stefan Kepser.

Hvor længe skal du være væk?

Eftersom jeg kender forskerne i forvejen, og eftersom jeg ikke skal modtage undervisning, forventer jeg, at mit ophold bliver kortere end almindeligvis, dvs. 1½-3 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at få lov til at diskutere min afhandling og mine resultater med nogle af de skarpeste hjerner indenfor mit felt. Jeg forventer også at styrke mit personlige, internationale netværk.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har, siden jeg gik i folkeskolen været delt mellem ønsket om at blive forfatter og ønsket om at blive filosof. Sprogfilosofi blev derfor et oplagt emne for mig. Som filosofistuderende ved Lunds Universitet savnede jeg dog redskaber til at undersøge området nærmere. Jeg savnede kendskab til fonologi, grammatik, formel semantik. Og begyndte derfor at læse lingvistik.

Ph.d.-projektets titel

The complexity and learnability of linguistic theories.

Kontaktinfo

Anders Søgaard. Fastnet 35329065 (arb.), 28348409 (mobil).. E-mail-adresse:  anders@cst.dk

Forskningsinstitution og adresse

Center for Sprogteknologi, Njalsgade 80, 2300 København S.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland. Collaborative Research Center 441, projects A2 and A5.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har foruden min akademiske karriere udgivet tre bøger på forlaget Gyldendal; to digtsamlinger og en roman. I det hele taget fylder kunst meget i min fritid, især litteratur og musik. Min kæreste, som har planlagt at besøge mig under mit ophold i Tyskland, læser psykologi og underviser i (og instruerer) teater.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014