Gå til indhold

Birgitte Lindegaard Madsen

Klinisk assistent (ph.d-.studerende), læge

Birgitte Lindegaard Madsen 

Signalstoffet IL-18, fedtsammensætning aog insulinresistens ELLER signalstoffet IL-18s betydning for fedtsammensætning og insulin resistens (pre-diabetes)

 

Fagområde

Metabolisme,og inflammations betydning for udvikling af diabetes og hiv-associeret lipodystrofi.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

I dag kan man behandle personer med hiv-infektion, men behandlingen medfører ofte udvikling af såkaldt lipodystrofi. Ved lipodystrofi mister patienterne det overfladiske fedtvæv, og det erstattes af fedtophobning centralt, samt i lever og muskler. Gennem de seneste få år er det blevet klart, at lipodystrofi ofte ledsager udviklingen af insulinresistens (foreløber til diabetes) og type 2 diabetes hos personer uden hiv-infektion. Studier af lipodystrofi-syndromet er således af generel betydning for at forstå mekanismen bag én af de store folkesygdomme.

PhD-projektet vedrører de mekanismer, der ligger bag lipodystrofi. Jeg har i et studie vist at hiv-positive med lipodystrofi har høje niveauer af cytokinet (signal-stof) IL-18 i blodet og at fedtvæv udtrykker IL-18. Mængden i fedtvævet er særligt højt hos hiv-inficerede personer, som har høj grad af lipodystrofi. Derudover har jeg påvist en meget stærk association mellem IL-18 og insulinresistens. Jeg har herefter etableret IL-18 knock out og IL-18 receptor knock out mus og påvist (foreløbige data), at mangel på IL-18 øger fedtophobning og tilsyneladende nedsat insulinproduktion. Mus der mangler Lipin-genet  udvikler en fænotype, der ligner det humane lipodystrofi syndrom. I et andet studie har jeg påvist en stærk association mellem lavt udtrykt ekspression af Lipin-genet i fedtvævet og graden af lipodystrofi.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

De forskningsmæssige perspektiver er at kunne bidrage til en bedre forståelse af udviklingen af lipodystrofi hos personer med hiv-infektion, hvorved muligheden øges for at forebygge/behandle fedttabet og de metaboliske bivirkninger som ses ved behandling af hiv-patienter. Da lipodystrofi også ledsager udviklingen af type 2 diabetes hos personer uden hiv-infektion vil studier af lipodystorfi-syndromet ligeledes være af generel betydning for at forstå mekanismen bag en af de store folkesygdomme.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal bruges til et forskningsophold hos professor ph.d. Karen Reue ved  Departments of Human Genetics and Medicine at the David Geffen School of Medicine, and Molecular Biology Institute, UCLA, Los Angeles, CA, USA

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Jeg har valgt dette forskningsmiljø, da det er et af de mest produktive og aktive og udover den uformelle forskeruddannelse, er der adgang til talrige formelle for-skerkurser/phd-kurser. Det var prof. Karen Reue der identificerede og karakteriserede lipin-generne og påviste at mangel på lipin medførte en lipodystrofi fænotype, der lignede det humane lipodystrofi syndrom. Hun har identificeret to hovedsubgrupper lipin A og lipin B, som har distinkte roller i fedtcelledifferentiering og hvad angår transcriptionsfaktorfunktion for en række metaboliske gener. Under ophold hos professor Karen Reue ønsker jeg derfor mere specifikt at klar-lægge interaktionen mellem IL-18 og lipin ved at tilegne mig en række molekylærbiologiske metoder og at udfører mekanistiske studier i muskelcellekulturer vedrørende lipins betydning for regulation af metaboliske gener, samt insulin signalering.

Hvor længe skal du være væk?

Ca. 8 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at have tillært mig nogle nye molekylærbiologiske metoder, som jeg kan implementeres i vores grundforskningscenter CIM samt at have klarlagt interaktionen mellem IL-18 og lipin mere specifikt.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Min interesse for lige netop dette forskningsfelt opstod under min introduktionsstilling som reservelæge på Epidemiklinikken på Rigshospitalet. På denne klinik behandles over 1.000 patienter for deres hiv-infektion. Der findes i dag en effektiv behandling, men desværre opstod der i kølvandet en omfordeling af fedtet på kroppen, hvorved al det overfladiske fedtvæv forsvinder (både på arme, ben, krop og i ansigtet) og i stedet ophobes i maven, muskler og lever. Et syndrom der betegnes lipodystrofi. Dette bevirker at patienterne får insulinresistens, som er en forløber for diabetes samt forhøjede fedtstoffer i blodet. Denne bivirkning er meget stigmatiserende for patienterne, og nogle studier viser øget dødelighed. Derfor begyndte jeg at beskæftige mig med lige netop lipodystrofi.

Ph.d.-projektets titel

Interleukin-18,  lipodystrofi og insulin resistens.

Kontaktinfo

Birgitte Lindegaard Madsen. Fastnet 36467613/ mobil 20679106.

E-mail-adresse: blm@rh.dk

Forskningsinstitution og adresse

Center for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet-7641, Blegdamsvej 9, 2100 København

Til hvilken institution/land går rejsen?

Departments of Human Genetics and Medicine at the David Geffen School of Medicine, and Molecular Biology Institute, UCLA, Los Angeles, CA, USA

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020