Gå til indhold

Dan Zahavi

Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Dan Zahavi, modtager af Videnskabsministeriets EliteForsk-pris på 1 mio. kr.

 Dan Zahavi

Professor og centerleder Dan Zahavi, 39 år

Fagområde

Filosofi

Kort beskrivelse af fagområdet

Min forskning har i de seneste år fulgt to spor. På den ene side har jeg været optaget af en systematisk undersøgelse af, hvad det vil sige at være bevidst; hvad er bevidsthed? Mere specifikt har fokus her været på spørgsmål af typen, hvad vil det sige at være et selv, hvordan forstår vi os selv, hvordan opnår vi selvforståelse, og hvordan er vores erfaring af os selv kædet sammen med vores forståelse af andre mennesker og den fælles verden, vi lever i. På den anden side har jeg forfulgt et mere filosofihistorisk spor og her været optaget af studier af den fænomenologiske tradition i det 20. århundredes filosofi. Min forskning har særlig vedrørt filosoffer som Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty og Sartre. Jeg har så vidt muligt forsøgt at kombinere den systematiske og den filosofihistoriske forskning ud fra en antagelse om, at fænomenologien kan levere et afgørende bidrag til vores systematiske forståelse af bevidsthedens beskaffenhed.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

Et yderst relevant og aktuelt spørgsmål er af metodologisk art. Hvilke fagdiscipliner og traditioner kan på mest gennemgribende vis levere et bidrag til vores forståelse af de ovenfor nævnte spørgsmål. Hvilken form for udveksling og samspil er f.eks. mulig mellem de humanistiske fagtraditioner (herunder filosofi) og den naturvidenskabeligt orienterede kognitionsforskning og neurovidenskab.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg skrev speciale tilbage i 1991 om intentionalitet, altså bevidsthedens genstandsrettethed, ph.d. i 1994 om intersubjektivitet, altså vores forståelse af andre mennesker, og disputats i 1999 om selvbevidsthed. Så jeg har igennem de sidste 17-18 år arbejdet med de samme grundlæggende problemer.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Formentlig en postdoc.-stilling. Hvad hædersgaven angår, skal jeg flytte grundet familieforøgelse, så pengene vil sikkert gøre gavn i den anledning.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af en af EliteForsk-priserne?

Glæde over æren; ville have ønsket, at min far, som døde i midten af oktober, kunne have nået at opleve det.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Julie Pildal, som er ved at uddanne sig som speciallæge i endokrinologi; vi har et barn på tyve måneder, og venter endnu et til maj. Ingen af mine forældre har en gymnasieuddannelse. Min far måtte nøjes med syv års skolegang. Han var uddannet gartner men havde også arbejde som bl.a. kok og natportier, inden han endte som velanskrevet journalist. Min mor fik en realeksamen og arbejdede derefter hovedsageligt som sekretær; igennem en lang årrække på tidsskriftet Forskning og samfund.

Argumentation for tildeling af prisen

Dan Zahavi har slået sit navn fast som international frontforsker inden for subjektivitetsforskning og fænomenologi, bl.a. dokumenteret gennem en lang række bøger og antologier samt små hundrede artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. I sin forskning bestræber han sig på at udvikle en filosofisk forståelse af den menneskelige bevidsthed gennem en sammentænkning af den fænomenologiske tradition, den analytiske tradition og den empiriske tradition.

Dan Zahavi leder Center for Subjektivitetsforskning, som er oprettet af Danmarks Grundforskningsfond. Centret er blandt verdenseliten vedrørende forskning, der integrerer filosofiske overvejelser med psykologiske og psykiatriske tilgange til forståelse af bevidsthedens kompleksitet. Såvel Dan Zahavi som centrets øvrige medarbejdere bliver hyppigt inviteret som gæsteforskere eller foredragsholdere og formidler således på bedste vis de fremragende videnskabelige resultater, centret opnår.

Kontaktinformation

Professor, ph.d. Dan Zahavi Afdeling for filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, & Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet Njalsgade 140-142, 2300 København S E-mail-adresse: dza@hum.ku.dk
Telefon: 3532 8690 (arb.), 2678 5567 (mobil), 3539 2842 (privat).

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024