Gå til indhold

Kristian Jakobsen

Ph.d.-studerende, cand.merc.

Kristian Jakobsen

Kan det betale sig at komme først til markedet?

Fagområde

International Business

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Den, der kommer først til møllen, får først malet. Der er en stærk, nærmest universal, følelse af, at en proaktiv adfærd belønnes. Tidligere studier har også overvejende støttet denne betragtning, ved blandt andet at vise at tidlige entranter generelt opnår større markedsandele. Ikke desto mindre er der også betydelige risici forbundet med at nå markedet først. Dette gælder naturligvis i særlig grad for økonomier, der gennemgår et omfattende systemskifte. Spørgsmålet er så, hvorvidt tidlige entranter faktisk kan konvertere deres fordele til et større afkast.

I dette studie søger jeg at belyse sammenhængen mellem, hvordan og hvornår virksomheder går ind i nye markeder og deres resultater. Findes der en generel positiv sammenhæng mellem tidlig etablering og afkast, eller er den betinget af andre faktorer?

Endvidere belyser projektet de strategiske konsekvenser af First Mover-fordele. Hvordan udvikler konkurrencen mellem virksomheder sig, når der er store fordele ved at komme først til markedet?

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

I en stadig mere global økonomi er forskning inden for etablering af forretningsaktiviteter i udlandet af afgørende betydning for erhvervslivets evne til at slå igennem i udlandet og sikre fortsatte vækstmuligheder.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal hovedsageligt bruges til at dække de ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet i England. Desuden forventes det, at de ekstra midler giver økonomisk råderum til, at det er muligt at medbringe min søn og kone.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Reading har en meget aktiv gruppe forskere inden for international business. Desuden har INT allerede etablerede forskningsrelationer med Reading, derfor forventes Reading at kunne tilbyde det størst mulige forskningsmæssige udbytte.

Hvor længe skal du være væk?

Med afbrydelser, ca. 9/12 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at få støtte og sparring til at færdiggøre mit projekt. Konkret er det også mit mål at opholdet skal udmønte sig i to publikationer.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Interessen går tilbage til cand.merc.-studiet. Det specifikke forskningsprojekt er faktisk inspireret af en eksamen på studiet.

Ph.d.-projektets titel

Entry and timing decisions in transition economies

Kontaktinfo

Kristian Jakobsen Telefon: 22342413

E-mail:  kj.int@cbs.dk

Forskningsinstitution og adresse

Copenhagen Business School, Institut for international økonomi og virksomhedsledelse/Center for Øst Europa, Porcelænshaven 24, 2000 Frederiksberg

Til hvilken institution/land går rejsen?

Department of Management, The University of Reading Business School

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014