Gå til indhold

Lars Botin

MA i kunsthistorie og Ph.D stipendiat

Lars Botin

Et blik på kroppen. Hvordan får vi kroppen i spil når vi designer informationsteknologier i sygehusvæsenet?

 

Fagområde

Teori og metodeudvikling i feltet mellem det teknisk/naturvidenskabelige og det humanistiske, specificeret og eksemplificeret ved undersøgelse af informationsteknologi.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Projektet undersøger den vesterlandske kulturs og videnskabsblik på kroppen, og forsøger at eftervise, hvorledes der over tid er sket en mekanisk reducering af kroppen til blot at være en maskine. Dette sker ved en historisk analyse af forholdet mellem krop og teknologi, samt ved en analyse af kropsrepræsentationer i kunsten, fra Rembrandt til samtidskunst. Projektet består ligeledes af en empirisk undersøgelse, hvor data er blevet indsamlet på hospitalsafdelinger i det danske sygehusvæsen, i forbindelse med introduktion og anvendelse af elektronisk patientjournal. I den forbindelse er der blevet udviklet en ny videoobservationsmetode, der tager afsæt i krop og perception. Etiske og æstetiske overvejelser forsøges udmøntet i konceptuelle løsningsforslag til nye og anderledes informationsteknologier, hvor der tages vare om kroppen som bærer af mening og betydning.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Projektet søger at gøre op med den herskende tankegang inden for feltet, som hidtil er blevet domineret af forskning, der tager afsæt i et teknisk/naturvidenskabeligt rationale. Det er hypotesen, at en anderledes vinkling, der ser informationsteknologien som andet end et administrativt redskab til optimering gennem standardisering, kan føre til forskning og resultater der bringer krop og teknologi sammen, og hvor parametre som erfaring, oplevelse og identitet er placeret centralt i designprocessen.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal anvendes til et længerevarende ophold ved Stanford Universitet med udgangspunkt i forskningsmiljøerne

• SCANCOR http://www.scancor.org

• Media X http://mediax.stanford.edu

SCANCOR - The Scandinavian Consortium for Organizational Research drives med finansiel støtte fra medlemmerne, bla. Aalborg Universitet, med det formål

• At forbedre forskning og udvikling indenfor socialvidenskab, specielt organisationsstudier

• At drive faciliteter på Stanford Universitet der kan understøtte skandinaviske forskere under ophold på Stanford

• At facilitere og understøtte samarbejde mellem medlemsinstitutionerne

• At facilitere og opmuntre samarbejde mellem forskere på Stanford, i Skandinavien og i andre europæiske forskningscentre

Media X er et relativt nyt innovationscenter der bygger på og videreudvikler Stanfords store erfaring i samarbejde med såvel erhvervsvirksomheder som offentlige institutioner med fokus på

• Mødet mellem erhvervsudviklingsbehov og akademiske behov

• Mødet mellem forskellige discipliner der adresserer samme spørgsmål

• Mødet mellem mennesker og teknologi

Hvor længe skal du være væk?

6 måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Opholdet vil gøre det muligt at løfte mit ph.d.-projekt op i absolut verdensklasse. Begrundelsen for opholdet rækker derfor også langt ud over ph.d.-projektet selv, idet opholdet derigennem forventes at styrke Aalborg Universitet i bestræbelserne på at opfylde udviklingskontrakten 2006-2008.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

I forbindelse med et forskningsprojekt, hvor jeg var assistent, iagttog jeg hvorledes ellers empatiske læger og sygeplejersker, ved informationsteknologiens mellemkomst, mistede kontakt til den fysiske præsentation i rummet, med andre ord patienten, på bekostning af det ”smukke” og perfekte virtuelle billede af patienten i den elektroniske journal.

Ph.d.-projektets titel

Minding the Body. The Impact of Bodyvison in Designing and Developing Electronic Health Records

Kontaktoplysninger

Fastnet: 96 35 84 43, mobil: 50 51 83 08, e-mail: botin@plan.aau.dk

Forskningsinstitution og adresse

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning/Institut for Arkitektur og Design. Fibigerstræde 13, lik. 20A, 9220 Aalborg SØ – Aalborg Universitet

Til hvilken institution/land går rejsen?

Stanford University, USA

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er enlig far til tre teenagepiger, hvoraf to bor hjemme. De skal, sammen med min kæreste og hendes to børn, med på en del af opholdet. Der er ikke plads til mange fritidsinteresser i den nuværende situation, forskning og familie taget i betragtning, men lidt lystfiskeri og svampeplukning bliver det da til. Jeg slapper af i et køkken, og betragter det som mit domæne.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020