Gå til indhold

Majken Karoline Jensen

Ph.d. studerende. Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Majken Karoline Jensen

Undersøgelser af betydningen af samspil mellem livsstil og genetisk variation i forhold til risiko for hjertekarsygdom i den generelle befolkning.

 

Fagområde

Sundhedsvidenskab. Statistiske analyser af sammenhængen mellem risikofaktorer og udvikling af hjertekarsygdom i den generelle befolkning.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Inden for ernæringsområdet er der fokus på kostens indhold af mættet fedt og kolesterol som medvirkende årsager til hjertekarsygdom. På denne baggrund anbefales indtaget af mættet fedt og kolesterol reduceret. Det er midlertidig vist, at deltagere i videnskabelige forsøg reagerer forskelligt på en sådan kostændring. Mutationer i gener, der spiller en rolle for omsætningen af fedt i kroppen, kan muligvis forklare noget af denne variation.

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt hyppigt forekommende mutationer i det menneskelige genmateriale spiller en rolle for kroppens fedtstofskifte, og derigennem kan være medvirkende årsag til hjertekarsygdom. Endvidere vil projektet søge at belyse de bagvedliggende biologiske mekanismer for sammenhængen mellem specifikke miljøfaktorer (såsom livsstilsfaktorer og kostkomponenter) og hjertekarsygdom ved at undersøge betydningen af disse blandt personer både med og uden kendte genetiske mutationer. Problemstillingerne bliver belyst med udgangspunkt i data fra de amerikanske befolkningsundersøgelser ’Nurses’ Health Study’ og ’Health Professionals Follow-Up Study’ samt det danske ’Kost, Kræft og Helbred’ studie. Til undersøgelsen er data om deltagernes kost og livsstil samt biologisk materiale til rådighed.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

En bedre forståelse af kost og andre livsstilsfaktorers betydning for åreforkalkning er af betydning for den videnskabelige baggrund for individualiseret kostrådgivning af personer, der er arveligt disponerede for tidlig udvikling af hjertekarsygdom. Forståelsen af samspillet mellem genetiske varianter og specifikke kostkomponenter er endvidere af stor interesse for medicinalindustrien, der kan bruge denne viden i udviklingen af nye præparater til behandling af patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet, eller fremskreden åreforkalkning.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Rejsestipendiet skal bruges til at dække rejse- og opholdsudgifter ved et eller flere forskningsophold på Harvard School of Public Health.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

På Harvard School of Public Health er en række ledende forskere inden for ernæring, genetisk og hjertekar epidemiologi samlet. På skolen sikrer samarbejdet på tværs af forskningsafdelinger omkring data fra to store amerikanske befolkningsundersøgelser (’Nurses’ Health Study’ og ’Health Professionals Follow-Up Study’) den høje standard for udvikling af ernæringsmæssige, biostatiske og epidemiologiske metoder.

Hvor længe skal du være væk?

Et eller flere ophold svarende til ca. 8-9 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Et fortsat samarbejde omkring projektets kerneområde sikrer mig gode muligheder for at følge med udviklingen inden for genetisk epidemiologi, herunder de metodemæssige fremskridt og landvindinger. Et sådant internationalt netværk er af uvurderlig betydning for mine muligheder for at bidrage til et fremadrettet genetisk-epidemiologisk forskningsmiljø i Danmark.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Under min kandidatuddannelse var jeg med til at kigge på sammenhængen mellem forskellige kostfaktorer som fuldkorn og alkohol og risikoen for hjertekar-sygdom. Både for fiberrig kost og alkohol er en gunstig effekt på kroppens fedtstofskifte en observerbar forklaring på en lavere risiko for udvikling af hjertekarsygdom. Dog er det interessant, at vi endnu ikke ved hvordan fiber, alkohol og andre livsstilsfaktorer kan påvirke denne biologiske sammenhæng. Min interesse for at undersøge samspillet mellem genetisk variation og livsstilsfaktorer udspringer herfra.

Ph.d.-projektets titel

Kolesterolmetabolisme og akut koronar syndrom. Genetisk variation af betydning for revers kolesterol transport og interaktion med miljøfaktorer.

Kontaktinfo

Majken Karoline Jensen. 33383765 (arbejde), 38162780 (hjemme), 25532780 (mobil). E-mail: Alternativ (mens jeg er i Indien): mkjen-sen@gmail.com

Forskningsinstitution og adresse

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Sdr. Skovvej 15, 9100 Aalborg.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Harvard School of Public Health, Boston, USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har vist ikke så meget at fortælle. Jeg bor sammen med min kæreste. Vi regner med, at han besøger mig derovre. I min fritid ser jeg gerne mine venner. Ellers sætter jeg pris på at løbe en tur til stranden, bruge tid på at lave god mad (i weekenden), læse bøger, og så er jeg ved at lære at strikke...

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juli 2020