Gå til indhold

Mia Reinholt

Ph.d. stipendiat, Cand.merc.

Jeg fokuserer på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med motivation til vidensdeling i organisationer.

 Mia Reinholt

Fagområde

Motivation i forhold til vidensdeling i organisationer. Jeg har en tilgang, som er en blanding af psykologi, økonomi og sociologi.

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Mere specifikt handler projektet om, hvordan forskellige organisatoriske mekanismer såsom belønninger og andre HR værktøjer, arbejdsgrupper, uformelle relationer etc. påvirker medarbejderes motivation til at dele viden. Det vil sige, hvordan forskellige organisatoriske aspekter kan have positiv og negativ indflydelse på medarbejderes vidensdelingsadfærd via deres påvirkning af motivation. I særdeleshed tager jeg fat i forskellige typer af motivation (forskellige typer af det som kaldes extrinsic, intrinsic og normativ motivation) og undersøger, dels hvilken type motivation, der er mest hensigtsmæssig i forskellige situationer og dels hvordan ledelsen ved hjælp af forskellige organisatoriske mekanismer kan påvirke medarbejderes motivation. Generelt set anses f.eks. belønninger for at have en positiv effekt på medarbejderadfærd, men mange studier viser dog, at belønninger, under særlige omstændigheder, kan have en yderst negativ effekt på medarbejderes motivation. Specielt når det gælder komplekse arbejdsopgaver og motivation til social adfærd som vidensdeling. Det samme kan gøre sig gældende med mange andre ledelsesværktøjer som f.eks. MUS og præstationsevaluering. Det er relationen mellem sådanne værktøjer samt forskellige typer af organisering, motivation og vidensdelingadfærd, jeg beskæftiger mig med. Intentionen er at producere viden om effekten af forskellige organisatoriske mekanismer.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Med det samfunds- og erhvervsmæssige fokus på viden, der er opstået de senere år vil der være store forskningsmæssige perspektiver i det område, jeg beskæftiger mig med. Hvordan viden deles, skabes og fastholdes er netop af stor interesse for de fleste virksomheder og samfund. Ofte kræver f.eks. innovation, at vidensdeling finder sted enten mellem medarbejdere indenfor den enkelte virksomhed, mellem virksomheder eller blandt folk i diverse netværk. Hvordan virksomheder kan motivere medarbejdere til vidensdeling er derfor et vigtigt element i et videnssamfund som Danmark.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Det skal anvendes til alle de omkostninger der er forbundet med et længerevarende ophold på University of Rochester i USA (f.eks. transport, bolig, kurser, bøger, forsikringer, etc.). Derudover skal de anvendes på deltagelse i konferencer, når jeg er i USA, så jeg kan formidle min forskning og danne mig et netværk med internationale forskere indenfor mit forskningsområde.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi jeg på netop dette universitet får muligheden for at arbejde tæt på en af verdens førende motivationsforskere, hvis teoretiske arbejde er en betydelig del af mit forskningsprojekt. Et ophold på University of Rochester vil derfor betyde, at jeg får muligheden for at få mere indgående viden om motivationsforskningen samt muligheden for sparring og feedback.

Hvor længe skal du være væk?

7-8 måneder, alt afhængigt af det endelige budget.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer for det første at få en masse input med hensyn til det motivationsmæssige aspekt i mit projekt. Herunder ny viden om metoder til at indsamle data om medarbejdermotivation, behandling af denne type data etc., men jeg forventer også at få mere indgående viden på det teoretiske plan. Jeg håber ligeledes på, at få yderst kompetent feedback på mit arbejde.

Derudover forventer jeg at få gode kontakter til meget fagligt kompetente folk, som jeg under ph.d.-forløbet og i fremtiden kan sparre og arbejde sammen med.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Det er faktisk en lang historie. Det startede allerede i 2001, da jeg som cand.merc. studerende var på udveksling på et amerikansk universitet. Jeg fulgte et fag om vidensledelse og blev i den forbindelse meget interesseret i området. Da jeg kom tilbage til Danmark og skulle i gang med specialet, valgte jeg derfor at tage fat i emnet.

Efterfølgende har jeg arbejdet lidt med det i praksis og har i den forbindelse erfaret, at der er store udfordringer forbundet med vidensdeling og specielt i forhold til medarbejderes motivation til at dele viden. Medarbejdernes motivation i denne forbindelse er specielt interessant, fordi den påvirkes af så mange organisatoriske mekanismer og en simpel bonusordning er dermed ikke løsningen på udfordringen.

Ph.d.-projektets titel

The Motivational Foundations of Knowledge Sharing: Implications for Management Practice.

Kontaktinfo

Mia Reinholt. Fastnet: Arbejde: 3815 3392 / Mobil: 2895 1244

E-mail-adresse: mr.smg@cbs.dk

Forskningsinstitution og adresse

CBS, Center for Strategic Management and Globalization

Porcelænshaven 24B

2200 Frederiksberg

Til hvilken institution/land går rejsen?

Primært til University of Rochester, USA.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015