Gå til indhold

Morten Oxenbøll

Ph.d.-stipendiat, cand. mag. i japansk

Morten Oxenbøll

 

Sociale Konflikter og Banditter i Japansk Middelalder

 

Fagområde

Japansk historie

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

I japanske kilder fra det trettende og fjortende århundrede optræder der grupper af såkaldte akutō (egentlig ”onde bander”), som af senere historikere overvejende er blevet, og stadig bliver, beskrevet som banditter og et bevis på en stigende lovløshed i perioden.

Projektet har fire hovedformål. For det første skal det påvise, at disse grupper af akutō ikke nødvendigvis altid bestod af banditter og andre socialt marginaliserede mennesker, og at termen akutō snarere skal forstås som et retorisk virkemiddel, der havde til hensigt at påkalde sympati for kildeforfatterens sag hos de militære myndigheder.

Herved kan jeg opnå det andet formål med projektet. Ved ikke automatisk at tilskrive disse grupper en asocial karakter og se dem som lovløse banditter, vil kildernes oplysninger om gruppernes netværk kunne sige en del om sociale netværk generelt i perioden, som ofte var betydelig mere ekstensive end hidtil beskrevet.

For det tredje kan en analyse af de retoriske virkemidler i kilderne være med til at vise i hvor høj grad nogle sociale grupper i visse dele af landet udgjorde en økonomisk trussel mod de landbesiddende templer. Projektet kan derfor ikke alene vise nogle andre sociale strukturer på regionalt plan, men kan også sige en del om den politiske og økonomiske situation for eliten i hovedstaden.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Projektet indskriver sig som en del af den moderne internationale strømning, man indenfor mange forskningsfelter i disse år ser fokusere på netværk, konfliktprocesser og retoriske strategier.

Japansk middelalder har ofte været genstand for sammenligninger med vesteuropæisk middelalder, idet mange samfundsforhold var påfaldende ens i de to områder. Mit projekt er ikke i sig selv et komparativt studie, men jeg vil dog i vid udstrækning også trække på erfaringer fra antropologiske studier og vestlig middel-alderforskning. Japansk middelalderforskning vil dermed indirekte også kunne give os nogle ideer om samfundsstrukturer i vestlig middelalder, og omvendt.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Primært et længerevarende forskningsophold ved Harvard University, men også kortere ophold på andre universiteter på den amerikanske østkyst (Yale, Columbia, Princeton og Bowdoin).

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Udenfor Japans grænser er det især dette forskningsmiljø, der i årtier har drevet forskningen fremad indenfor japansk middelalderhistorie. Derfor vil det være et miljø med en lang tradition og ikke mindst et stort og godt bibliotek, som vil kunne hjælpe mig betydeligt i den afsluttende fase af mit ph.d. forløb.

Hvor længe skal du være væk?

Cirka seks måneder

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

Jeg forventer at få skabt nogle kontakter til andre forskere indenfor mit forskningsområde og dermed få lagt et fundament for et forskningsnetværk, som jeg vil kunne drage nytte af, selv efter jeg er vendt tilbage til DK. Desuden håber jeg at kunne være med til at sammensætte et panel om konfliktprocesser i japansk middelalder med henblik på deltagelse i den årlige AAS konference (Association of Asiatic Studies).

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Under et forskningsophold på Kyoto University i Japan blev jeg klar over at antropologiske teorier om konfliktprocesser i præindustrielle samfund kunne være med til at belyse vigtige forhold i japansk middelalderhistorie, og dermed blev ideen til mit ph.d. projekt undfanget.

Ph.d.-projektets titel

Fremstillinger af Sociale Konflikter i Japansk Middelalder

- En Analyse af Retoriske Strategier og Akutō Fænomenet

Kontaktoplysninger

Fastnet: 35 32 82 90 , mobil: 27 20 75 40, e-mail: mortenox@hum.ku.dk, privat e-mail: morten@ahloxe.dk

Forskningsinstitution og adresse

Københavns Universitet

SAXO-Instituttet

Njalsgade 80

2300 København S.

Til hvilken institution/land går rejsen?

Harvard University (USA)

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Sussi, som lige nu er gravid med vores første barn og skal nedkomme i midten af juli. Sussi har heldigvis indvilliget i at bruge det meste af sin barselsorlov på at tage med mig til USA. I de mere end 15 år vi har boet sammen, har vi i alt tilbragt 4½ år i udlandet (men aldrig før i USA), så et udlandsophold vil ikke være os helt fremmed, selv om det vil være første gang, vi også har en lille baby med.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014