Gå til indhold

Peter Nejsum

Cand. Scient Biologi, Ph.D.-stud.

Identificering af sygdomsgener hos grise (med henblik på resistens mod parasitinfektioner)

 Peter Nejsum

Fagområde

Parasitologi og genetik

Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiater

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at opnå bedre viden om genetikkens betydning for værtens regulering af parasitinfektioner i tarmen. Specifikt ønsker vi at identificere gener hos grisen, som har betydning for, hvor mange parasitter (spolorm og piskeorm) grisen har. Denne information ønsker vi på længere sigt at bruge til at fremavle mere ”robuste” dyr eller udvælgelse af ”rette dyr til rette formål” for opnå sunde og stærke produktionsdyr fri for parasitter, også på gårde med udendørs svinehold.

Hvad er de forskningsmæssige perspektiver i dit område?

Vi ønsker tillige at udnytte denne viden fra griseforsøg inden for den medicinske forskning på tilsvarende infektioner hos mennesket. Det skønnes, at 1.0 og 1.4 milliarder mennesker er inficerede med henholdsvis spolorm og piskeorm, og da grisens og menneskets genetik ligner hinanden, vil vi kunne bruge grisen som en model for sygdommen hos mennesker. Vi kan derfor bruge den opnåede viden fra grisen (identificering af parasitgener) på det humane område i udvikling af ny og mere effektiv medicin, der kan bruges i den forebyggende og behandlingsmæssige strategi af disse globalt udbredte og vigtige parasitter hos mennesket.

Hvad skal dit rejsestipendium bruges til?

Til et ophold på Afdeling for Genetik, South West Foundation for Biomedical Research (SFBR), San Antonio, Texas.

Hvorfor har du valgt at rejse til netop det forskningsmiljø?

Fordi de på SFBR arbejder med at finde gener hos mennesket som har betydningen for parasitinfektioner. Deres og mit arbejde er således i høj grad komplementært og muligheden for synergi er oplagt. Tillige, SFBR´s afdeling for genetik, der tæller 41 medarbejdere med doktorgrader, arbejder med specielt fokus på at karakterisere de genetiske faktorer, som har betydning for hjertesygdomme, fedme, diabetes og parasitiske sygdomme. Et ophold der vil derfor være med til at udvide min forskningsmæssige horisont ind i andre områder ift. kortlægningen af sygdomsgener. Afdelingens medarbejdere har været pionerer i brugen af store og solide familiematerialer sammen med mange genetiske markører og har bragt afdelingen i absolut verdensklasse. Tilsvarende omfattende materiale har vi blandt danske svin. Afdelingen har udviklet nye genetiske analyseværktøjer, som nu er frit tilgængeligt for den videnskabelige verden. Afdelingen råder over de meget store computerressourcer, som disse genetiske analyser kræver. Der kan derfor ikke tænkes et noget mere oplagt og dynamisk sted at tage hen.

Hvor længe skal du være væk?

Opholdet forventes at vare 3 måneder.

Hvad forventer du at få ud af opholdet?

At blive oplært i nye genetiske analysemetoder, at få indsigt i hvordan der arbejdes i et andet internationalt anerkendt forskningsmiljø, at få mere indsigt i den human genetiske forskning og ikke mindst at skabe en god og solid kontakt og et netværk til denne anerkendte forskningsinstitution, som er helt fremme i skoene mht. genetiske markører og sygdomme. Målet er også at denne kontakt vil udmønte sig i informationer og ideer fra SFBR´s side, som jeg kan bruge i min egen videre forskning på KU.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg har været i Afrika to gange, hvor jeg især på sidste tur til Guinea, mødte mange der havde spolorm (og andre parasitter) – der blev min iver for at arbejde med parasitter vakt. Senere kom jeg i mit speciale til at arbejde med at identificere smittekilden til danske spolormsinfektioner, en slags detektivarbejde, hvor jeg kunne vise, at danskere primært smittes ved direkte kontakt til grise eller grisegødning.

Ph.d.-projektets titel

Resistens mod parasitære infektioner hos husdyr.

Kontaktoplysninger

Telefon, fastnet: 35 28 37 83, mobil: 50 54 13 92, e-mail: pn@life.ku.dk

Forskningsinstitution og adresse

Center for Eksperimentel Parasitologi,  Institut for Veterinær Patobiologi , Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturresourcer, Københavns Universitet, Dyrlægevej 100, 1870 Frederiksberg C

Til hvilken institution/land går rejsen?

South West Foundation for Biomedical Research (SFBR), San Antonio, Texas

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift, har 3 børn, og alle skal med på rejsen. I min fritid har jeg uddannet mig som familierådgiver (har været på kursus i Danmark og Norge), efterfølgende har min kone og jeg kørt ægteskabskurser i Jylland i 4 år og andre ad hoc foredrag. Til foråret opstarter vi et kursus for par på Sjælland. Jeg har siddet i bestyrelsen i børnenes børnehave, er formand for Dansk Ethioper Missions landsudvalg og er ellers aktiv med forskellige ting i den folkekirke, hvor vi kommer. Jeg nyder at læse bøger – især om ledelse og mellemmenneskelige relationer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2015